Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

 

 'De Antonius blijft'


De Antoniusgemeenschap is waardevol. Daarom hebben wij besloten met onze gemeenschap op de bestaande locatie in de Antoniuskerk in Lombok door te gaan. Het parochiebestuur heeft ons daartoe de mogelijkheid geboden. Onze katholieke Antoniusgemeenschap blijft bijeenkomen in wat nu het Stadsklooster is. Bijeenkomen om te vieren, maakt onlosmakelijk deel van uit van onze gemeenschap.


Antoniuskerk

Kanaalstraat 198

3531 CP Utrecht

N I E U W S

Voorjaar / Pasen 2024  (maart - april)

Het overzicht van de vieringen staat onderaan, aan het eind van deze pagina!


 

 

Op weg naar Pasen


Opvallend… waar veel gemeenschappen verzuchten dat geen jongere de kerkvieringen meer weet te vinden, zien wij de laatste tijd nieuwe gezichten. Jonge gezichten. Van heel diverse afkomst. Zou bidden dan toch beter helpen dan zuchten? We zijn in ieder geval blij dat wij een gelovig thuis kunnen bieden aan Godzoekers, zinzoekers, zichzelf zoekers. En vinders. De stilte in de viering, de wierook, het zingen, het bidden, het doet je goed en je knapt ervan op. Dat zal het zijn.

 

Graag willen we dat “thuis” blijven zijn voor nieuwkomers. Maar ook een thuis voor allen die al jarenlang deel uitmaken van de gemeenschap. Steunt u ons daarbij? Dat kan via Kerkbalans. In de brief die bij het Antoniusblad zit staat toegelicht waar we de gelden aan uitgeven. Ieders bijdrage is welkom! Samen dragen we zo de Antoniusgemeenschap.

 

In de weken tussen Aswoensdag en Pasen brandt onze paaskaars niet. Het is namelijk de vastenperiode; de periode van soberheid en bezinning. Reflectie. Naar binnen kijken. Vragen om de Geest. Vragen om bekering.

Ik wens ons een goede vastenperiode toe. Dat we bewust mogen toeleven naar Pasen. Naar het hoogtepunt van ons gelovige jaar. Paasmorgen, zondagmorgen 31 maart om 10.00 uur, ontsteken we het Licht van de Paaskaars. Lumen Christi, Licht van Christus.

 

Dat het zo mag zijn!


Jeroen Kwaaitaal, 

voorzitter Antoniusberaad 


ZOMERTIJD gaat in op zondag 31 maart (Eerste Paasdag)

In de nacht van zaterdag 30 maart op zondag 31 maart, de nacht vóór Eerste Paasdag gaat de zomertijd in: de klok wordt één uur vooruit gezet!

 

Kruisweg: oecumenische viering in Dominicus op Goede Vrijdag 29 maart om 19.00 uur

Aanbidding van het Kruis:

Oecumenische viering samen met de Antoniusgemeenschap en de PKN-gemeente van de Wijkplaats.

Voorgangers: Leny Beemer, Mariska van Beusichem en Michiel Kersemaekers

Zang: Oculus

Begeleiding: Marcel Bruins

Kosters: Jacqueline Neefjes en Mariette van Ballegooij.

 

 

Antoniusberaad

Jeannet Wieling en Ben van Diest hebben jarenlang deel uitgemaakt van het Antoniusberaad. Zij zijn gestopt en we bedanken hen voor hun bijdrage aan onze gemeenschap. Anneke Eijpe is inmiddels toegetreden tot het Antoniusberaad.

 

Het Antoniusberaad bestaat nu uit:

-Anneke Eijpe: secretaris

-Berrie Rensenbrink: penningmeester

-Jeroen Kwaaitaal: voorzitter

Ben gaat de financiële administratie doen. Rekeningen en declaraties kunnen dus naar hem. Ook zal hij namens ons in de Stuurgroep van de Wijkplaats zitting nemen.

 

Namens het Antoniusberaad

Jeroen Kwaaitaal


 

 

Vastenactie 2024

Als sinds 1961 ondersteunt de Vastenactie mensen in ontwikkelingslanden die zich inzetten voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. En onze gemeenschap dit jaar natuurlijk ook mee. In de weken voor Pasen collecteren we voor een project in Zimbabwe.

 

In het zuiden van Zimbabwe mislukken de gewassen door enorme droogte, wat het gevolg is van klimaatverandering. Het project van de Vastenactie 2024 richt zich op vrouwen, jongeren en mannen in de districten Gutu en Bikita, waar mensen met beperkte bestaansmiddelen proberen te overleven. Vrouwen moeten ver lopen voor water, werken op de velden, terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

 

Met de opbrengst van de Vastenactie 2024 zullen waterputten worden geïnstalleerd, waardoor de gemeenschap schoon water zal hebben. De putten worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen - van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst, voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid. Ook zullen er gemeenschappelijke tuinen van 50 x 50 meter worden aangelegd.  De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.


Naaigroepen

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen. Ze krijgen ook naailessen.

 

Hoe kunt u helpen?

Landbouwtraining p.p.: € 15

Naai-opleiding voor twee personen: € 35

Startset om kleding te naaien: € 45

Afrastering moestuinen: € 65

Waterleidingen en kranen: € 85

 

Tijdens de collectes in de kerk kunt u geld geven. U kunt ook uw bijdrage overmaken op:

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

 

Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van kerkzijn. De projecten die Vastenactie ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse. Ze zijn over het algemeen kleinschalig, sociaaleconomisch van aard en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp. We hebben als uitgangspunt dat mensen na het spreekwoordelijke duwtje in de rug op eigen benen kunnen staan!

 

 


Zaterdag 4 mei, 19.30 uur: Nationale dodenherdenking op het kerkplein

Evenals vorige jaren vindt op 4 mei op het kerkplein de Nationale dodenherdenking plaats. Aanvang: 19.30 uur. Aansluitend aan de herdenking op het kerkplein worden er bloemen gelegd bij het monument voor Wolter Heukels en Leendert Lans, Vleutenseweg. Na afloop is iedereen welkom bij de Assoenamoskee, Justus van Maurikstraat 2 (aan het Majelllapark) voor koffie en thee en een informeel samenzijn.


Zondag 5 mei om 10.00 uur: Vrijheidsviering

‘Als vrijheid was wat vrijheid lijkt’

We leven in een turbulente wereld, zeker nu vrede in Gaza en Oekraïne nog lang niet in zicht lijkt en veel mensen niet lijken te beseffen wat vrijheid werkelijk is. 

Op zondag 5 mei a.s. staan we stil bij Bevrijdingsdag en in het bijzonder bij liederen en teksten die dichter en theoloog Huub Oosterhuis over vrijheid schreef. Het onderwerp vrijheid heeft hem zijn hele leven beziggehouden, nadat hij als kind zag hoe joodse buurtbewoners werden weggevoerd. Hij schreef er de prachtige liedtekst ‘Als vrijheid was wat vrijheid lijkt’ over.


 

Zondag 27 oktober 10.00 uur viering met liederen van Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis, die de Rooms Katholieke spiritualiteit van de twintigste eeuw enorm beïnvloedde, staat eind oktober nog een keer centraal. Net als afgelopen najaar houden we weer een Oosterhuisviering en wel op zondag 27 oktober. Ditmaal samen met De Wijkplaats. Hierbij zullen allerlei mensen hun favoriete lied weer toelichten, dat vervolgens door een speciaal koor ten gehore wordt gebracht.

Heeft u een favoriet lied, laat het Anneke Eijpe dan weten.

 


Stadsklooster en Antoniusgemeenschap


Vanuit het Stadsklooster worden er naast culturele activiteiten (concerten) ook meer levensbeschouwelijke activiteiten georganiseerd. Denk daarbij aan de cursussen ‘autobiografisch schrijven’ en ‘mystiek en mysterie’. Ook kunnen mensen met een kleine portemonnee bij een aantal events van het Stadsklooster met korting of gratis naar binnen. Dit is dan vaak in samenwerking met de Voedselbank.

We subsidiëren in 2024 dit levensbeschouwelijke en diaconale deel van het Stadsklooster vanuit ons Antoniusfonds. Kijk voor de activiteiten van het Stadsklooster op
www.stadskloosterutrecht.nlInzameling voor de Voedselbank
Het is goed om te zien dat er vrijwel bij elke Antoniusviering al producten en/of geld voor de Voedselbank (uitgiftepunt Lombok)
worden gedoneerd. Uw gaven zijn zeer welkom, zeker nu in onze wijk inmiddels ruim zestig huishoudens, die uit één of meerdere personen bestaan, een beroep op de Voedselbank moeten doen.

De Voedselbank is met name blij met:
zonnebloem- en olijfolie, pasta, rijst en couscous, groente in blik of pot, vis of vlees in blik, broodbeleg zoals jam, pindakaas en
chocopasta. Suiker, houdbare melk en chocolademelk, tandpasta, tandenborstels, doucheschuim, shampoo, schoonmaakartikelen en wasmiddel ontvangen zij ook graag.

Een financiële gift is ook mogelijk via NL34 TRIO 0338521569
t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht, onder vermelding van: “t.g.v. voedselbank Lombok”.
Stichting Voedselbank Utrecht is aangewezen als ANBI, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar is (fiscaalnummer: 857187016).

Alvast hartelijk dank voor wat u geeft.

 


Gebedsintenties
We hebben geen misintenties. Wel kunt u een verzoek doen voor een gebedsintentie. Dat kan op twee manieren:
a) U noteert de naam van de overledene in het ‘intentieboek’ dat voorin in de kerk ligt. De naam wordt dan in de viering bij de voorbede afgeroepen. Of,
b) U geeft de naam vooraf door aan Astrid De Beus – Baars door een mail te sturen naar antoniusvanpadua@hotmail.com
Een vrijwillige bijdrage in de kosten van de instandhouding van onze gemeenschap stellen wij op prijs
(richtbedrag € 7,- per afroeping). Dat kan in het collectemandje of op onze bankrekening: NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht. Wat ongewijzigd is: als een parochiaan overlijdt, roepen wij haar/zijn naam gedurende 6 weken af.


  


Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Deze maand houden wij de actie Kerkbalans. De opbrengst is bedoeld voor de eigen lokale geloofsgemeenschap.

Onze Antoniusgemeenschap is klein maar fijn, zoals u hierboven al kon lezen.

Het is fijn als u ook dit jaar weer financieel wilt bijdragen aan uw kerkgemeenschap hier in Lombok. Als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen!

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening

NL50 INGB 0000 7232 25, Sint Martinusparochie Utrecht, t.b.v. Antoniusgemeenschap

Informatie: Ben van Diest, (vandiestbj@zonnet.nl)


 

Contactgegevens

Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua / Stadsklooster Utrecht

Kanaalstraat 198, 3531 CP  Utrecht  (brievenbus bij kerktoren)

E-mail: antoniusvanpadua@hotmail.com

Secretariaat: Astrid de Beus

 

Bankrekening Antoniusgemeenschap:

NL50 INGB 0000 7232 25, Sint Martinusparochie Utrecht, t.b.v. Antoniusgemeenschap

Informatie financiën: Ben van Diest, vandiestbj@zonnet.nl

Website: www.antoniusutrecht.nl

 

Voor informatie over het Stadsklooster, zie: www.stadskloosterutrecht.nl

 


Kopij voor het Antoniusblad:

Kopij voor het Antoniusblad: m.kersemaekers@hetnet.nl of naar bovengenoemd adres.

Graag vóór 15 april 2024.

Het volgende nummer verschijnt begin mei. Het bevat informatie over de maanden mei en juni 2024.


 


VIERINGEN 


We hebben de komende periode weer een aantal gastvoorgangers. Zie ook: voorgangers

Afgeven producten voor de Voedselbank op zondagochtend.
Het is mogelijk op zondagochtend producten af te geven voor de Voedselbank Lombok (De Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat). Dit uitgiftepunt is een van de tien uitgiftepunten in de stad Utrecht.


datum

tijd

soort viering

voorganger(s) - bijzonderheden


   
 zo 17 maart 10.00 uur
 Antoniusviering
 Marian Geurtsen
 (zie voor haar overweging de pagina
 Vieringen)
over zo 24 maart 
 10.00 uur Antoniusviering Palmpasen: Mariëtte Roest
 zo 31 maart 10.00 uur Antoniusviering Eerste Paasdag: Michiel Kersemaekers 
 ma 1 april
  geen viering Tweede Paasdag
 zo 7 april
 10.00 uur
 Antoniusviering Larissa Maes
 zo 14 april
 10.00 uur
 Antoniusviering Thea Peereboom
 zo 21 april
 10.00 uur
 Antoniusviering Larissa Maes
 zo 28 april
 10.00 uur Antoniusviering Trees Verstegen
Hier vindt u ons.
Welkom op de website van de Antoniusgemeenschap in Lombok.

Wij zijn een geloofsgemeenschap in de katholieke traditie en maken deel uit van de Sint Martinusparochie, Utrecht. Voor meer informatie zie: www.katholiekutrecht.nl
Onze gemeenschap heeft een Dominicaanse traditie. Deze traditie is sterk verbonden met het zoeken naar waarheid vanuit de eigentijdse vraagstelling. Wij geloven in de verbondenheid met de wereldwijde katholieke kerk, daarbinnen zoeken wij onze weg vooral in de eigen lokale context. Deze oriëntatie houdt in dat de Antoniusgemeenschap betrokken en tegelijkertijd kritisch in de wereldkerk staat. Over al deze zaken gaat u meer lezen op onze website.

Wilt u meer over ons weten, kom langs of neem contact op telefonisch of per mail.
Terug naar de inhoud