Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

 

 'De Antonius blijft'


De Antoniusgemeenschap is waardevol. Daarom hebben wij besloten met onze gemeenschap op de bestaande locatie in de Antoniuskerk in Lombok door te gaan. Het parochiebestuur heeft ons daartoe de mogelijkheid geboden. Onze katholieke Antoniusgemeenschap blijft bijeenkomen in wat nu het Stadsklooster is. Bijeenkomen om te vieren, maakt onlosmakelijk deel van uit van onze gemeenschap.


Antoniuskerk

Kanaalstraat 198

3531 CP Utrecht

N I E U W S

Sint Maarten / Advent en Kerstmis 2022
(november - december)

Stadsklooster Utrecht

Elke zondagmiddag is er om 15.30 uur een interessant programma in het Stadsklooster.

Kijk voor de agenda op www.stadskloosterutrecht.nl 

Kerst 2022 


“...en vrede op aarde…”.


Waar we de laatste jaren met kerst elkaar vrede toewensten, dachten we aan vrede tussen mensen onderling in onze omgeving. Elkaar het leven niet zuur maken, elkaar het licht in de ogen gunnen, of liever nog een beetje aardig zijn voor elkaar. En vriendelijk. Met vrede bedoelden we vrede om ons heen en dan vooral overdrachtelijk.

Letterlijk vrede, als tegenovergestelde van oorlog, was meer iets voor mensen en landen op andere continenten.

Hoe anders is dat dit jaar door de oorlog in de Oekraïne. Europese buren nota bene.

Deze kerst gaan onze gedachten uit naar al die burgers, in de Oekraïne en in Rusland die het slachtoffer zijn van de idioterie die een oorlog is. Een leider van een land die zijn onderdanen als kanonnenvoer naar het front stuurt. Het is ten hemel schreiend onrecht.

Genoeg om voor te bidden…

 

Bidden doen we ook met onze portemonnee. Voor de Voedselbank. Op de vier zondagen van de Advent hebben we steeds twee collectes: de gebruikelijke voor de eigen gemeenschap en een collecte voor de Voedselbank Lombok. Die is meer dan nodig. De supermarkten gaan steeds beter verspilling tegen met als keerzijde dat de bakken bij de Voedselbank leeg blijven. Onze hulp is hard nodig.


U kunt uw gift ook direct overmaken aan de Voedselbank. Doet u dat dan naar:

NL34 TRIO 0338 5215 69 t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht,  onder vermelding van Adventsactie Antonius. Dan weten ze waar de gift vandaan komt.


Kerken in het land roepen gelovigen op om de teruggave van € 190,- die we als korting ontvangen op onze energierekening over te maken naar de Voedselbank. Als uw energierekening de afgelopen maanden niet is gestegen en u kunt het missen, dan is dit wellicht een mooie vorm van herverdelen.

 

Als we op Eerste Kerstdag het kerstevangelie lezen hoe de Zoon van God geboren wordt in een stal, dan weten we hoeveel God van ons mensen houdt. Ondanks alles. Ondanks de ellende die we elkaar aandoen. Mensen op de vlucht, mensen in de kou. De boodschap van onze Heer is eigenlijk heel simpel: geef om je naaste, zorg een beetje voor elkaar. Dan breng je eer aan de Schepper.

En dus ook vrede op aarde. Een zalig kerstfeest toegewenst!

 

Jeroen Kwaaitaal

voorzitter Antoniusberaad
Herdenking Kristallnacht


In de nacht van 9 op 10 november 1938 en nog enkele dagen daarna, werd in heel Duitsland een massale pogrom tegen de Joden georganiseerd. Brandstichting, plundering, gevangenschap, gewonden, doden en daarbij de opdracht van overheidswege dat de Joden zelf de schade moesten betalen.

 

Het Utrechts Beraad Kerk en Israël (UBKI) nodigt u uit tot het bijwonen van de herdenking van de Kristallnacht (1938).

Deze herdenking vindt plaats op: Woensdag 9 november 2022 om 19.00 uur bij het Joods Monument

aan de Johan van Oldenbarneveltlaan te Utrecht. (Bij het spoorwegmuseum.)

De toespraak zal worden gehouden door Pr. Koos Smits, Sint Martinus Parochie, thema: “De Joden Utrecht 900”.


 


Oecumenische adventsvespers


U bent ook dit jaar weer van harte welkom bij de oecumenische adventsvespers, die zijn voorbereid en worden verzorgd door vertegenwoordigers van de protestantse wijkgemeente Utrecht-West (de Wijkplaats), de Dominicuskerk en de Antoniusgemeenschap.


Dit jaar is als thema voor deze vespers 'Perspectief' gekozen, met een centrale plaats voor gedeelten uit het Bijbelboek Jesaja.


Data: woensdag 30 november en 7, 14 en 21 december; aanvang: 19.00 uur

Plaats: Kapel van de Dominicuskerk, Händelstraat, Oog in Al.

Uitreiking ‘Pluim van Sint-Maarten’


Op zondag 6 november zal na afloop van de eucharistieviering in de Catharinakerk (Lange Nieuwstraat)

de ‘Pluim van Sint-Maarten’ worden uitgereikt aan de Stichting Appeltaartconcerten.

 

De Pluim van Sint-Maarten is door de Sint Martinusparochie in Utrecht ingesteld om een persoon, groep of organisatie te eren die zich op bijzondere wijze ervoor inzet om de naastenliefde te beoefenen en die gestalte te geven in een culturele uiting of vormgeving. Het belangrijkste wat mensen kunnen doen is aandachtig en liefdevol met elkaar om te gaan, elkaar te steunen en te delen zoals onze parochiepatroon Sint Martinus zelf deed in het spoor van Jezus. En ook om het bestaan met elkaar te vieren in momenten van verbeelding, schoonheid en verbonden-zijn.

We herinneren ons hierbij en noemen de naam van Chris van Deventer die zich met hart en ziel heeft ingezet voor diaconie en cultuur in Utrecht.

 

De Appeltaartconcerten hebben alles in zich om de dag op te fleuren voor mensen voor wie het bestaan wat moeilijker en minder gaat. Appeltaartconcerten houden daarbij de kwaliteit hoog door de samenwerking met professionele musici.


Stichting Appeltaartconcerten ®
H.J. Schimmelplein 53
3532 TH Utrecht

www.appeltaartconcerten.nl


 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vacature pianist of organist
We zijn op zoek naar pianist of organist voor de muzikale begeleiding op zondagmorgen.
In onze zondagse (katholieke) vieringen in het Stadsklooster / Antoniuskerk wordt gezongen en er zijn muzikale intermezzo's . We zoeken voor 1 (of 2) keer per maand een pianist of organist. Er staat een concertvleugel (Schimmel), een gewone piano en er is een kerkorgel. Je mag kiezen waarop je wilt spelen.
Om 09.15 uur neem je met de zanggroep de liederen door. Om 10.00 uur is de dienst tot uiterlijk 11.00 uur.
We zingen veel uit Gezangen voor Liturgie, maar tussendoor ook meer klassiekere stukken. Het is geen bezwaar als je (nog) niet thuis bent in de katholieke liedtraditie.
Wij bieden een vrijwilligersvergoeding.
Informatie: Jeroen Kwaaitaal, jm.kwaaitaal@gmail.com

Vacature koorlid, koster
Hou je van zingen? We zoeken aanvulling voor ons koor. Ook hebben we hebben ruimte voor een koster (m/v).
Belangstelling of meer informatie?
Schiet Wietze Wieling (koster) of Riek Krüs (koor) aan of mail naar Jeroen Kwaaitaal: jm.kwaaitaal@gmail.com

Koffiezetten op zondag: koffiezetters gezocht
Elke zondag is er na de viering koffie. We kunnen nog wel 2 of 3 vrijwilligers gebruiken die eens in de paar weken de koffie willen zetten. Informatie bij Jeannet Wieling of mail naar wwieling@ziggo.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inzameling voor de Voedselbank 
Het is goed om te zien dat er vrijwel bij elke Antoniusviering producten en/of geld voor de Voedselbank (uitgiftepunt Lombok)
worden gedoneerd. Uw gaven zijn zeer welkom, zeker nu in onze wijk inmiddels ruim zestig huishoudens, die uit één of meerdere
personen bestaan, een beroep op de Voedselbank moeten doen.

De Voedselbank is met name blij met:
zonnebloem- en olijfolie, pasta, rijst en couscous, groente in blik of pot, vis of vlees in blik, broodbeleg zoals jam, pindakaas en
chocopasta. Suiker, houdbare melk en chocolademelk, tandpasta, tandenborstels, doucheschuim, shampoo, schoonmaakartikelen en wasmiddel ontvangen zij ook graag.

Een financiële gift is ook mogelijk via NL34 TRIO 0338521569
t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht, onder vermelding van: “t.g.v. voedselbank Lombok”. 
Stichting Voedselbank Utrecht is aangewezen als ANBI, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar is (fiscaalnummer: 857187016).

Alvast hartelijk dank voor wat u geeft.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gebedsintenties
We hebben geen misintenties. Wel kunt u een verzoek doen voor een gebedsintentie. Dat kan op twee manieren:
a) U noteert de naam van de overledene in het ‘intentieboek’ dat voorin in de kerk ligt. De naam wordt dan in de viering bij de voorbede afgeroepen. Of,
b) U geeft de naam vooraf door aan Astrid De Beus – Baars door een mail te sturen naar antoniusvanpadua@hotmail.com
Een vrijwillige bijdrage in de kosten van de instandhouding van onze gemeenschap stellen wij op prijs
(richtbedrag € 7,- per afroeping). Dat kan in het collectemandje of op onze bankrekening: NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht.

Wat ongewijzigd is: als een parochiaan overlijdt, roepen wij haar/zijn naam gedurende 6 weken af.


 Kerkbalans 2022

Ook onze geloofsgemeenschap kan niet bestaan zonder financiële steun. Deze steun en bijdragen in het kader van Kerkbalans en voor gebedsintenties zijn welkom op: ING-bankrekeningnummer: NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht.


Informatie: Ben van Diest, penningmeester ( vandiestbj@zonnet.nl )


 VIERINGEN 


We hebben de komende periode weer een aantal gastvoorgangers. Zie ook: voorgangers

Inzameling producten Voedselbank op zondagen 11 en 18 december (3e en 4e zondag Advent)
Net als in voorgaande jaren willen we ook in deze Adventsperiode graag extra aandacht vragen voor de Voedselbank Lombok (De Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat). Dit uitgiftepunt is een van de tien uitgiftepunten in de stad Utrecht.


datum

tijd

soort viering

voorganger(s) - bijzonderheden


zo 6 november   

 10.00 uur

 Antoniusviering

 Geert Rozema
zo 23 november 

 10.00 uur

 Antoniusviering

 Marian Geurtsen

zo 20 november

 10.00 uur
 Antoniusviering  Paulus van Mansfeld

zo 27 november

 10.00 uur

 Antoniusviering 

 Eric Holterhues (1e zondag Advent)

zo 4 december

 10.00 uur

 Antoniusviering

 Mariëtte Roest (2e zondag Advent)

zo 11 december

 10.00 uur

 Antoniusviering

 Gérard Martens (3e zondag Advent)

zo 18 december 

 10.00 uur

 Antoniusviering

 Tejo van der Meulen (4e zondag Advent)

zo 25 december

 10.00 uur

 Kerstviering

 Yosé Höhne Sparborth /

 Michiel Kersemaekers

zo 1 januari

 10.00 uur

 Antoniusviering

 Michiel Kersemaekers

zo 8 januari
 10.00 uur
 Antoniusviering  
zo 15 januari
 10.00 uur
 Antoniusviering  
zo 22 januari
 10.00 uur Antoniusviering

Hier vindt u ons.
Welkom op de website van de Antoniusgemeenschap in Lombok.

Wij zijn een geloofsgemeenschap in de katholieke traditie en maken deel uit van de Sint Martinusparochie, Utrecht. Voor meer informatie zie: www.katholiekutrecht.nl
Onze gemeenschap heeft een Dominicaanse traditie. Deze traditie is sterk verbonden met het zoeken naar waarheid vanuit de eigentijdse vraagstelling. Wij geloven in de verbondenheid met de wereldwijde katholieke kerk, daarbinnen zoeken wij onze weg vooral in de eigen lokale context. Deze oriëntatie houdt in dat de Antoniusgemeenschap betrokken en tegelijkertijd kritisch in de wereldkerk staat. Over al deze zaken gaat u meer lezen op onze website.

Wilt u meer over ons weten, kom langs of neem contact op telefonisch of per mail.
Terug naar de inhoud