Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

 

 'De Antonius blijft'


De Antoniusgemeenschap is waardevol. Daarom hebben wij besloten met onze gemeenschap op de bestaande locatie in de Antoniuskerk in Lombok door te gaan. Het parochiebestuur heeft ons daartoe de mogelijkheid geboden. Onze katholieke Antoniusgemeenschap blijft bijeenkomen in wat nu het Stadsklooster is. Bijeenkomen om te vieren, maakt onlosmakelijk deel van uit van onze gemeenschap.


Antoniuskerk

Kanaalstraat 198

3531 CP Utrecht

N I E U W S

NAJAAR 2023  (september - oktober)

Het overzicht van de vieringen staat onderaan, aan het eind van deze pagina.


 

 

Eigen welzijn eerst

 

Roxanne van Iperen schreef de bestseller en roman “Het Hooge Nest”. Toen ik deze zomer haar essay “Eigen welzijn eerst” onder ogen kreeg was mijn aandacht meteen getrokken. Het is een prikkelende titel, waarin natuurlijk niet voor niets een associatie zit met de slogan “eigen volk eerst”.

 

In Eigen welzijn eerst gaat het over Moederhart: een groep vrouwen uit het wellness-circuit dat zich tijdens corona verenigde tegen de coronamaatregelen, met de vaccinatie als gedeelde rode lap. Het zou hun vrijheid en de vrijheid van hun kinderen beknotten. Eigen welzijn eerst!

 

Roxanne van Iperen duidt Moederhart als een symptomatische uitwas van onze moderne tijd, waarin welgestelde en hoogopgeleide mensen niet langer de morele plicht voelen (noblesse oblige) zich in te zetten voor de ander die het minder heeft, maar alleen oog hebben voor de eigen vrijheden.

De havermelk drinkende en vrijheid zoekende yogamoeder belandde zo, ironisch genoeg, in de armen van de extreem-rechtse Baudet en FvD. Ironisch, want hij vindt dat vrouwen eerst en vooral mooi en daarna vooral en voornamelijk moeder moeten zijn. Traditionele opvattingen. En daarmee belandden ze ook bij de rest van zijn opvattingen, zijn xenofobe ideeën over immigranten, moslims en LHTBI. Hij wil terug naar de tijd van de gedeelde witte christelijke cultuur. 

 

Die hang naar “de christelijke cultuur” is intrigerend, omdat  ze geen enkele relatie heeft met het levende christelijk geloof dat christenen wereldwijd en wij in de Antonius dus ook,  belijden.

Een denken en doen dat gebaseerd is op de verhalen van en over Jezus. Die verhalen gaan niet over angst, maar over vertrouwen. Jezus leert ons dat angst een slechte raadgever is. Hij laat Petrus ervaren dat je over water kunt lopen (Mt. 14) als je maar niet bang bent en vertrouwt op God. Hij leert ons dat je God en de naaste mag liefhebben als je zelf. Het gaat altijd samen.

Leef vanuit vertrouwen, niet vanuit wantrouwen: kijk om naar de ander in plaats van kijk uit voor de ander.

Hij leert ons noblesse oblige: heb wat over voor het grotere geheel als je het getroffen hebt.

Heb oog voor de weduwe, de wees en de vreemdeling, in plaats van “zoek het zelf maar uit”. Geef de andere wang in plaats van wraak.

 

Het is vreemd dat vanuit christelijke hoek het protest tegen deze verwrongen interpretatie van christelijk denken zo weinig hoorbaar is.

 

Roxanne van Iperen vindt het egocentrisme dat ze ziet bij FvD en Moederhart een symptomatische kwaal van onze moderne samenleving. Ze vindt dat een groot deel van het hoger opgeleide deel van de bevolking last heeft van die kwaal. Die groep heeft zich namelijk teruggetrokken in eigen clubjes -ons kent ons-. Ze doet alsof ze ruimdenkend is, maar eigenlijk wil ze niet lastig gevallen worden met de behoeften en noden van de mensen die het minder getroffen hebben.

 

Van Iperen legt op die manier in haar boekje haarscherp bloot waar onze samenleving op dit moment aan te lijden heeft. Ze heeft er alleen nog geen oplossing voor gevonden.

Misschien moet ze op zondagochtend eens een kerk binnenstappen. Dat kan ook bij ons! Dan komt ze mensen tegen van allerlei pluimage. En dan hoort ze over Jezus en over de weg die hij ons wijst.

Jezus valt buiten haar scope, en dat is jammer, want Zijn weg lijkt toch een voor de hand liggend medicijn te zijn tegen de kwalen van de huidige samenleving.

Misschien iets voor haar volgende boekje.

 

De weg van Jezus is in ieder geval voor onszelf een inspirerend medicijn!

Een medicijn dat bij voorkeur op zondagen toegediend wordt  (maar het kan eigenlijk ook op alle andere dagen van de week).

 

Jeroen Kwaaitaal 

 Nicolaas – Monica – Jacobuskerk: viering Huub Oosterhuis

 “Die chaos schiep tot mensenland,
  die mensen riep tot zinsverband,
  Hij schreef, ons tot bescherming,
  zijn handvest van ontferming.
  Hij schreef ons vrij, met eigen hand.”

Huub Oosterhuis

 

In het nieuwe seizoen wil de NMJ-gemeenschap extra aandacht besteden aan de nalatenschap van Huub Oosterhuis. Zij willen een paar vieringen organiseren waarin zijn liederen en teksten centraal staan. Het Drieslagkoor zal de liederen instuderen, maar tijdens de vieringen mag iedereen meezingen. Graag zelfs!

De eerste viering zal plaatsvinden op zondag 17 september 2023, om 10 uur. 

Na afloop is er koffie en kunnen we napraten met elkaar.


Je kan op meerdere manieren een bijdrage leveren aan deze vieringen:
1: Door hen te laten weten welke liederen van Huub Oosterhuis jou het meest raken of het meest belangrijk voor je zijn. Deze voorkeuren nemen zij mee in de voorbereidingen van de vieringen.
2: Door een gedicht of korte tekst van Huub Oosterhuis voor te lezen tijdens de viering of een tekst of gedicht aan te dragen.
3: Door tijdens een viering iets te vertellen over de betekenis die een lied of tekst van Huub Oosterhuis voor jou heeft.
4: Door mee te helpen om de vieringen voor te bereiden.
5: Door andere mensen enthousiast te maken om ook naar deze vieringen te komen.

Zie ook: website Sint Martinusparochie

 

 


Stadsklooster en Antoniusgemeenschap


Vanuit het Stadsklooster worden er naast culturele activiteiten (concerten) ook meer levensbeschouwelijke activiteiten georganiseerd. Denk daarbij aan de cursussen ‘autobiografisch schrijven’ en ‘mystiek en mysterie’. Ook kunnen mensen met een kleine portemonnee bij een aantal events van het Stadsklooster met korting of gratis naar binnen. Dit is dan vaak in samenwerking met de Voedselbank.

We subsidiëren in 2023 dit levensbeschouwelijke en diaconale deel van het Stadsklooster met een bijdrage van 4.000 euro vanuit ons Antoniusfonds.

Kijk voor de activiteiten van het Stadsklooster op www.stadskloosterutrecht.nl


 

 

Zondag 24 september: Oecumenische vredesviering

Oecumenische vredesviering van de gemeenschappen van de Antonius, de Dominicus en de Wijkplaats.

Plaats: Antoniuskerk / Stadsklooster; aanvang: 10.00 uur.

Thema: ‘De nieuwe mantel der liefde’.


Vredesweek: 16 t/m 24 september

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. 

Ook dit jaar zullen in de Vredesweek honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. 

 

Zondag 1 oktober vieren met Franciscus: ‘Van aangezicht tot aangezicht’


Op zondag 1 oktober 2023, 10.00 uur is er de jaarlijkse Franciscusviering in het Stadsklooster Antonius aan de Kanaalstraat 198 in Utrecht. Wij nodigen je graag voor deze viering uit.

 

Franciscus zei, in navolging van Jezus: ‘Laat welk huis je ook binnengaat het eerste woord zijn “Vrede” aan dit huis.’

Beide mannen ontmoetten de kwetsbare Ander van aangezicht tot aangezicht. Ze kozen ervoor de Ander niet te minachten, niet onverschillig te zijn maar de bijzondere eigenheid van de Ander in het centrum te zetten.

In deze viering willen wij sprekend, zingend, biddend en zoekend de  menselijke waardigheid van de Ander in het licht zetten.

Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.

                                                 

Voelt u zich uitgenodigd, neem dan, in de geest van Franciscus, iets tastbaars mee voor de Voedselbank.


Voorganger is Thea Peereboom. Graag zien wij u op 1 oktober tegemoet!


Namens de voorbereidingsgroep ‘vrede en alle goeds’

Loes, Joop, Marcel en Thea 

 

 

 OMDUW,
niet een verhaal om mensen om te duwen, maar mensen rechtop verder te helpen.


Toen ik ongeveer 25 jaar geleden terug kwam in de Antonius -gemeenschap, toen er nog een kruisbeeld met daaronder de beeltenissen van Maria en Johannes stond en er nog een altaartafel was, met regelmatig een eucharistieviering met o.a. Pater Jan Goes, werd ik geïnspireerd door de toenmalige pastoraal werker Gerrit Jan Westerveld om plaats te nemen in het bestuur van de PCI, de Parochiële Caritas Instelling.

Een PCI met voorzitter, Michiel, penningmeester Ad, secretaris Tony, allemaal officieel aangesteld door de Kardinaal. Iedereen, het liefst wonende in het parochiegebied kon een beroep doen op financiële en maatschappelijke hulp.          


Op de woensdagmorgen waren René en ik in de pastorie en was er gelegenheid voor mensen die dak- en thuisloos waren om een garantstelling voor een overnachting in een van de Utrechtse slaapgelegenheden te halen dat betaald werd door onze Caritas. We hadden een luisterend oor voor iedereen. Voor hen was dat een geweldige financiële tegemoetkoming, maar jaarlijks overschreden wij het beschikbare budget tot ongenoegen van het bestuur. Gelukkig was er toen en nu nog steeds, de stichting van de Heilige Jozef met als penningmeester Wim Walta, die uitkomst bood om het teveel bestede te vereffenen. Het verschil beliep per jaar toch wel in de duizenden guldens.  
Ons motto was: “Mensen die een beroep doen op onze Caritas sturen we niet weg met een kluitje in het riet.”  
Het bleek dat de doelgroep slim was en bij meerdere PCI’s aanklopte. Daarom hebben we ons aangesloten bij de stichting OMDUW.  Ons eigen spreekuur voor dak- en thuislozen werd opgeheven. De PCI betaalde jaarlijks een vast bedrag aan OMDUW voor hulp aan de doelgroep. Ook andere PCI’s in de stad deden dit.

OMDUW Oecumenische, Missionaire, Diaconale, Utrechtse, Werkgroep.                   
Sinds 2000 ben ik lid van het team dat elke vrijdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur spreekuur houdt. Hier luisteren we naar de vele hulpvragen en waar mogelijk zorgen we voor een oplossing.
Het doel van ons spreekuur is mensen die hulp zoeken met raad en daad terzijde staan en waar mogelijk dreigende dakloosheid (bijv. door huurachterstand) voorkomen.
We zorgen ook voor het verkrijgen van een ID-kaart, die verloren, gestolen, of na detentie niet teruggekregen is. We maken dan een afspraak met het stadskantoor en gaan dit samen met de persoon regelen. Wij betalen en als de persoon een uitkering toegewezen krijgt, stort UWV de gemaakte onkosten terug op de rekening van OMDUW. Dit gebeurt ook vaak niet omdat de persoon schulden heeft; dan wordt het bedrag kwijtgescholden.


Het grootste probleem van onze doelgroep is: waar kan ik eten? Voorheen werd er bij de SLEEPINN dagelijks een maaltijd verzorgd. Dit wordt al jaren niet meer gedaan. Er zijn een paar adressen waar nu nog gegeten kan worden, o.a.  de Wijkplaats op de zondagavond, overdag soep en brood bij het Leger des Heils, en wij verstrekken sinds kort op het spreekuur een Bakker-Bart-Bon, daarmee kan er voor 10 euro besteed worden bij Bakker Bart in de stad.    

     
Op kosten van OMDUW  laden we de OV-chipkaart en eventueel beltegoed op. Wanneer personen een woning of kamer toegewezen krijgen helpen we met de inrichting. Bij het Leger des Heils kringloop Haarzuilen krijgen we 50% korting op de toch al goedkope meubels en artikelen. Als er enige zekerheid is dat de persoon een geldbedrag terug kan betalen kan een renteloze lening verstrekt worden.
Vaak komen er buitenlandse werknemers die geen paspoort meer hebben. Wij gaan dan mee naar de betreffende ambassade en het wordt geregeld.

                                                                
Op dit moment wordt de Augustinuskerk gerenoveerd en gerestaureerd, en daar wordt ook gewerkt aan een eetgelegenheid “TIENUS”.  Als dit over een paar maanden gerealiseerd is kan er weer dagelijks een maaltijd verstrekt worden.

Vooruitlopend op TIENUS, wordt er nu gestart met een maaltijd in de Jacobikerk.  


De doelgroep wordt geholpen in situaties waarin anderen geen hulp bieden. OMDUW probeert mensen te helpen die dak- of thuisloos zijn, of kans lopen dit te worden, die geen uitkering hebben of door schulden dreigen te lijden. Een bijzondere en inmiddels substantiële doelgroep vormen de ongedocumenteerden die onder ons verblijven zonder verblijfsvergunning of identiteitskaart.


Elke vrijdag is er van 10.30 - 12.00 uur spreekuur in de werfkelder onder het Bonifatiushuis, Nieuwe Gracht 61.


Een aantal leden van het spreekuur neemt ook deel aan de gesprekken met de gemeentelijke Armoedecoalitie. En we werken samen met Stil, de Tussenvoorziening, UWV en vele andere maatschappelijke organisaties.

                                            
Hoe komt OMDUW aan z’n financiën?  Alle kerken in de Utrechtse binnenstad en ook de overkoepelende Caritas van het Bisdom Utrecht storten jaarlijks een flink bedrag in de pot, zodat we aan de vele hulpvragen waar geld mee gemoeid is tegemoet kunnen komen.                               
 
Sinds kort is onze mede-Antoniaan Grietje ook lid geworden van het OMDUW-spreekuurteam en ze heeft al een duidelijke lijst samengesteld waar in Utrecht op vele plaatsen gratis of bijna gratis gegeten kan worden.
Met dit verhaal heb ik hopelijk wat duidelijkheid gegeven wat de stichting OMDUW betekent voor de stad Utrecht.


Joop in den Haak

 Beleving Stadsklooster / Antoniuskerk, sinds de onttrekking aan de eredienst op zaterdag 29 september 2018


In mei 2023 sprak Marleen Scheurkogel voor haar eindwerkstuk van de studie religiewetenschappen met een aantal leden van de Antoniusgemeenschap over het kerkgebouw. Inmiddels is het werkstuk af en is zij geslaagd voor haar studiejaar.


Hieronder in het kort haar bevindingen:

De vraag in mijn scriptie was hoe jullie het kerkgebouw ervaren sinds de ontwijding: voelt het nog als een heilige plaats?

Over het antwoord zijn jullie het eens: bijna niemand heeft meer het gevoel dat de kerk heilige grond is. 

Voor sommigen maakt de ontwijding weinig verschil, voor anderen wel.

Iedereen vindt het een mooi gebouw en ervaart stilte, schoonheid of een gevoel van historie (“alsof de gebeden van vorige generaties in de stenen zitten.”), maar ervaart het niet of niet meer als een heilige plek. 

Het heilige verbinden jullie vooral met de Rooms Katholieke Kerk als instituut, en daarvan vinden jullie dat die te ver afstaat van wat er nu leeft in de samenleving. Dat niet al te positieve gevoel heeft invloed op hoe jullie het gebouw beleven.


In mijn scriptie ‘Sacrale beleving?’ ga ik nog veel dieper in op de onderzoeksvraag. Vind je dat interessant en wil je de hele scriptie lezen, stuur me dan even een mailtje op mail2marleen@gmail.com.

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de medewerking. Wat mij bijblijft uit onze mooie gesprekken is dat jullie veel belang hechten aan de verbinding met de buitenwereld, die jullie ervaren in de wekelijkse viering en in de andere activiteiten van het Stadsklooster.


Marleen ScheurkogelKoffie op zondagochtend.

Elke zondag is er na de viering koffie. We hebben drie nieuwe vrijwilligers die helpen bij het zetten van de koffie en de thee. Rebecca, Márcia en Sophie komen het team versterken.


Kosters

Ook hebben we er een extra koster bij: Andrew.


Blijft over het koor

Hou je van zingen? We zoeken aanvulling voor ons koor.


Belangstelling of meer informatie over een van deze functies?

Schiet Wietze Wieling (koster) of Riek Krüs (koor) aan of mail naar Jeroen Kwaaitaal: jm.kwaaitaal@gmail.com

 


Stadsklooster en Antoniusgemeenschap


Vanuit het Stadsklooster worden er naast culturele activiteiten (concerten) ook meer levensbeschouwelijke activiteiten georganiseerd. Denk daarbij aan de cursussen ‘autobiografisch schrijven’ en ‘mystiek en mysterie’. Ook kunnen mensen met een kleine portemonnee bij een aantal events van het Stadsklooster met korting of gratis naar binnen. Dit is dan vaak in samenwerking met de Voedselbank.

We subsidiëren in 2023 dit levensbeschouwelijke en diaconale deel van het Stadsklooster met een bijdrage van 4.000 euro vanuit ons Antoniusfonds.

Kijk voor de activiteiten van het Stadsklooster op www.stadskloosterutrecht.nlInzameling voor de Voedselbank
Het is goed om te zien dat er vrijwel bij elke Antoniusviering al producten en/of geld voor de Voedselbank (uitgiftepunt Lombok)
worden gedoneerd. Uw gaven zijn zeer welkom, zeker nu in onze wijk inmiddels ruim zestig huishoudens, die uit één of meerdere personen bestaan, een beroep op de Voedselbank moeten doen.

De Voedselbank is met name blij met:
zonnebloem- en olijfolie, pasta, rijst en couscous, groente in blik of pot, vis of vlees in blik, broodbeleg zoals jam, pindakaas en
chocopasta. Suiker, houdbare melk en chocolademelk, tandpasta, tandenborstels, doucheschuim, shampoo, schoonmaakartikelen en wasmiddel ontvangen zij ook graag.

Een financiële gift is ook mogelijk via NL34 TRIO 0338521569
t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht, onder vermelding van: “t.g.v. voedselbank Lombok”.
Stichting Voedselbank Utrecht is aangewezen als ANBI, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar is (fiscaalnummer: 857187016).

Alvast hartelijk dank voor wat u geeft.


 


Gebedsintenties
We hebben geen misintenties. Wel kunt u een verzoek doen voor een gebedsintentie. Dat kan op twee manieren:
a) U noteert de naam van de overledene in het ‘intentieboek’ dat voorin in de kerk ligt. De naam wordt dan in de viering bij de voorbede afgeroepen. Of,
b) U geeft de naam vooraf door aan Astrid De Beus – Baars door een mail te sturen naar antoniusvanpadua@hotmail.com
Een vrijwillige bijdrage in de kosten van de instandhouding van onze gemeenschap stellen wij op prijs
(richtbedrag € 7,- per afroeping). Dat kan in het collectemandje of op onze bankrekening: NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht.

Wat ongewijzigd is: als een parochiaan overlijdt, roepen wij haar/zijn naam gedurende 6 weken af.


 

 

 

Tweede collecte:  

Zo 21 mei                                  Charitaswerk Antoniusgemeenschap

Zo 28 mei (Pinksteren)                Charitaswerk Antoniusgemeenschap

Zo 17 september (Vredesweek)   Voedselbank

Zo 24 september (Vredesweek)   PAX

Zo 1 oktober (Franciscusviering)  Voedselbank

zo 22 oktober (missiezondag)      MIVA

zo 19 november                         jongerencollecte OMDUW (tbv opvang dakloze jongeren)

zo 3, 10, 17 en 24 december      Adventsactie     (Nog te bepalen)

 


Kerkbalans 2023

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen


In januari wordt de landelijke actie Kerkbalans gehouden. De opbrengst is bedoeld voor de eigen lokale geloofsgemeenschap.

Onze Antoniusgemeenschap is klein maar fijn, zoals u hierboven al kon lezen.

Het is fijn als u ook dit jaar weer financieel wilt bijdragen aan uw kerkgemeenschap hier in Lombok. Als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen!

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening

NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht


Informatie: Ben van Diest, penningmeester (vandiestbj@zonnet.nl)


 


Contactgegevens
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua / Stadsklooster Utrecht

E-mail: antoniusvanpadua@hotmail.com
Secretariaat : Astrid de Beus
Bankrekening Antoniusgemeenschap:
NL50 INGB 0000 7232 25  t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht
website: www.antoniusutrecht.nl

Voor Stadsklooster, zie: www.stadskloosterutrecht.nl

 Kopij voor het Antoniusblad:
m.kersemaekers@hetnet.nl of Kanaalstraat 198, 3531 CP  Utrecht (brievenbus bij kerktoren)


 

VIERINGEN 


We hebben de komende periode weer een aantal gastvoorgangers. Zie ook: voorgangers

Afgeven producten voor de Voedselbank op zondagochtend.
Het is mogelijk op zondagochtend producten af te geven voor de Voedselbank Lombok (De Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat). Dit uitgiftepunt is een van de tien uitgiftepunten in de stad Utrecht.


datum

tijd

soort viering

voorganger(s) - bijzonderheden

 zo 10 september
 10.00 uur Antoniusviering Larissa Maes
 zo 17 september 10.00 uur
 Antoniusviering
 Trees Verstegen
 zo 24 september
 10.00 uur Oecumenische
 vredesviering

 in: Stadsklooster / Antoniuskerk
 zo 1 oktober 10.00 uur Franciscusviering Thea Peereboom e.a.
 zo 8 oktober
 10.00 uur Antoniusviering Mariëtte Roest
 zo 15 oktober
 10.00 uur
 Antoniusviering Paulus van Mansfeld
 zo 22 oktober
 10.00 uur
 Antoniusviering Larissa Maes
 zo 29 oktober
 10.00 uur  Antoniusviering Allerzielenviering; Bernadette van Dijk
 zo 5 november
 10.00 uur  Antoniusviering Anneke Eijpe / Geert Rozema
 Deze viering staat in het teken van de
 liederen van Huub Oosterhuis
 zo 12 november
 10.30 uur
 MARTINUSDAG Tevens afscheid Gérard Martens,
 Locatie: Sint Rafaelkerk,
 Lichtenbergdreef 4
 Overvecht 
 zo 19 november
 10.00 uur  Antoniusviering Mariëtte Roest
 zo 26 november
 10.00 uur Antoniusviering Marian Geurtsen
 zo 3 december
 10.00 uur Antoniusviering Michiel Kersemaekers
 zo 10 december 10.00 uur Antoniusviering Mariëtte Roest
 zo 17 december
 10.00 uur Antoniusviering Thea Peereboom
 zo 24 december
  geen viering
 ma 25 december
 10.00 uur
 Kerstviering
 Michiel Kersemaekers
 zo 31 december -
     Oudjaar
 10.00 uur
 Oude Jaarviering
 Larissa Maes
Hier vindt u ons.
Welkom op de website van de Antoniusgemeenschap in Lombok.

Wij zijn een geloofsgemeenschap in de katholieke traditie en maken deel uit van de Sint Martinusparochie, Utrecht. Voor meer informatie zie: www.katholiekutrecht.nl
Onze gemeenschap heeft een Dominicaanse traditie. Deze traditie is sterk verbonden met het zoeken naar waarheid vanuit de eigentijdse vraagstelling. Wij geloven in de verbondenheid met de wereldwijde katholieke kerk, daarbinnen zoeken wij onze weg vooral in de eigen lokale context. Deze oriëntatie houdt in dat de Antoniusgemeenschap betrokken en tegelijkertijd kritisch in de wereldkerk staat. Over al deze zaken gaat u meer lezen op onze website.

Wilt u meer over ons weten, kom langs of neem contact op telefonisch of per mail.
Terug naar de inhoud