Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

 

 'De Antonius blijft'


De Antoniusgemeenschap is waardevol. Daarom hebben wij besloten met onze gemeenschap op de bestaande locatie in de Antoniuskerk in Lombok door te gaan. Het parochiebestuur heeft ons daartoe de mogelijkheid geboden. Onze katholieke Antoniusgemeenschap blijft bijeenkomen in wat nu het Stadsklooster is. Bijeenkomen om te vieren, maakt onlosmakelijk deel van uit van onze gemeenschap.


Antoniuskerk

Kanaalstraat 198

3531 CP Utrecht

N I E U W S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Geen vieringen tot nader order
Tijdens de lockdown zullen er geen vieringen zijn in het Stadsklooster. De opening van het Stadsklooster volgt die van de theaters en wij als Antoniusgemeenschap volgen daarin het Stadsklooster.
Op 23 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 31 maart nodig zijn. De onderstaande vieringen gaan alleen door als de maatregelen van de overheid dit mogelijk maken!
Hoewel we weten dat de kerkgang een belangrijk moment is voor mensen en dat in kerken onder voorwaarden vieringen gehouden mogen worden, voelen we de gedeelde verantwoordelijkheid om ook onze bijdrage te leveren aan het bedwingen van het virus. We blijven dus thuis en annuleren de vieringen.
Voor degene die op zondagen een kaars willen opsteken, zal de kerk wel open zijn. De kerk is dan geopend van 14.00 - 17.00 uur. We hopen hiermee in zekere zin pastorale zorg te kunnen bieden voor degenen die dat zoeken.

Elke zondagmiddag zijn uw gaven voor de Voedselbank meer dan welkom! Dit geldt in het bijzonder voor 21 maart (5e zondag veertigdagentijd) en 28 maart (Palmzondag). Zie voor meer informatie hieronder.

Blijf gezond!

Het Antoniusberaad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOEDSELBANK (uitgiftepunt: de Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat 101)
Net als in voorgaande jaren willen we ook in deze periode graag extra aandacht vragen voor de Voedselbank, in het bijzonder het uitgiftepunt in Lombok (de Wijkplaats, Johannes Camphuijsstraat)
Een financiële bijdrage is ook mogelijk. Contant in de collectebus t.b.v. de Voedselbank in de Antoniuskerk of door een bedrag over te maken op rekening  NL34 TRIO 0338 5215 69 t.n.v. de stichting Voedselbank o.v.v. 'ten gunste van Voedselbank LOMBOK'. Door de ANBI-status is een eventuele gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De voedselbank is extra blij met basisproducten als: pasta, rijst en couscous; zonnebloem- en olijfolie; groenten in blik / glas; vis (en in mindere mate vlees) in blik; broodbeleg: jam, pindakaas en chocopasta; houdbare melk en chocolademelk. Andere lang houdbare, verpakte producten zijn natuurlijk ook zeer welkom.

Vacature koorlid en koster
Wij zoeken aanvulling voor ons kostersteam en ons koor. Belangstelling of meer informatie?  jm.kwaaitaal@gmail.com

Dominicuskerk
Op zondagen zendt de Dominicuskerk haar vieringen online uit. Via www.huisvandominicus.nl komt u bij de juiste link.

Het luiden van de klokken.
Het slaan en het luiden van de klokken geeft soms aanleiding tot het door buurtbewoners melden van overlast. Na overleg ook met de gemeente hebben wij op 21 oktober 2020 het beleid m.b.t. het slaan en het luiden van de klokken vastgesteld. Het beleid is op te vragen bij Ben van Diest, secretaris (vandiestbj@zonnet.nl).

Jeroen Kwaaitaal,
voorzitter Antoniusberaad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier vindt u ons.
Welkom op de website van de Antoniusgemeenschap in Lombok.

Wij zijn een geloofsgemeenschap in de Katholieke traditie en maken deel uit van de Sint Ludgerusparochie.
Onze gemeenschap heeft een dominicaanse traditie. Deze traditie is sterk verbonden met het zoeken naar waarheid vanuit
de eigentijdse vraagstelling. Wij geloven in de verbondenheid met de wereldwijde katholieke kerk, daarbinnen zoeken wij onze weg vooral in de eigen lokale context. Deze oriëntatie houdt in dat de Antoniusgemeenschap betrokken en tegelijkertijd kritisch in de wereldkerk staat. Over al deze zaken gaat u meer lezen op onze website.

Wilt u meer over ons weten, kom langs of neem contact op telefonisch of per mail.
Terug naar de inhoud