Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

 

 'De Antonius blijft'


De Antoniusgemeenschap is waardevol. Daarom hebben wij besloten met onze gemeenschap op de bestaande locatie in de Antoniuskerk in Lombok door te gaan. Het parochiebestuur heeft ons daartoe de mogelijkheid geboden. Onze katholieke Antoniusgemeenschap blijft bijeenkomen in wat nu het Stadsklooster is. Bijeenkomen om te vieren, maakt onlosmakelijk deel van uit van onze gemeenschap.


Antoniuskerk

Kanaalstraat 198

3531 CP Utrecht

N I E U W S

Voorjaar 2023 

- maart - april

Stadsklooster en Antoniusgemeenschap
Vanuit het Stadsklooster worden er naast culturele activiteiten (concerten) ook meer levensbeschouwelijke activiteiten georganiseerd. Denk daarbij aan de cursussen ‘autobiografisch schrijven’ en ‘mystiek en mysterie’. Ook kunnen mensen met een kleine portemonnee bij een aantal events van het Stadsklooster met korting of gratis naar binnen. Dit is dan vaak in samenwerking met de Voedselbank.

We subsidiëren in 2023 dit levensbeschouwelijke en diaconale deel van het Stadsklooster met een bijdrage van 4.000 euro vanuit ons Antoniusfonds.
Kijk voor de activiteiten van het Stadsklooster op
www.stadskloosterutrecht.nl 


Bevrijding!


Vandaag liep ik door de binnenstad van IJsselstein. Was even vergeten dat IJsselstein een echte carnavalsstad is. Relatief natuurlijk, want het blijft een stadje boven de rivieren.
De historische binnenstad stond vol met vrolijk verklede mensen, carnavalswagens met après-ski muziek, de mensen hadden er zin in! Alle crises en actualiteiten zijn voor even ver weg. Carnaval is eigenlijk het grote even-alles-vergeten-feest.

Na het carnavalsfeest is het as-woensdag. Askruisje halen en beginnen aan de vastenperiode. Een ritueel van 6 weken om tot bezinning te komen. Om toe te even naar het feest van Pasen. Als op 8 april, tegen het einde van de avond, over de hele wereld het Lumen Christi (“licht van Christus”) klinkt. Christus voor ons gestorven, voor ons opgestaan uit de dood, zodat er licht is in ons bestaan. De weg naar de hemel ligt open!

Het zijn zware theologische woorden, misschien weinig-zeggende woorden als je er met nuchtere, seculiere ogen naar kijkt. Maar als je je ogen openhoudt, dan kun je zien wat bevrijding bij mensen teweegbrengt. Hoe een zware last afvalt van mensen als ze ervaren dat God van hen houdt. Hoe dan ook. Dat God ons liefheeft. Hoe dan ook. Dat onze namen geschreven staan in de palm van Zijn hand.
Als je dat ervaart, dan zijn zorgen te dragen. Niet voor even, zoals bij Carnaval, maar voor altijd.
Zalig Pasen!

Jeroen Kwaaitaal

voorzitter Antoniusberaad


 Vieringen en voorgangers
In de periode naar de zomer vallen er een aantal vieringen uit omdat er geen voorganger is. We hebben gelukkig een aantal gastvoorgangers maar die zijn helaas niet altijd beschikbaar. In het schema 'Vieringen' hieronder ziet u welke vieringen in maart en april uitvallen. Er wordt over een andere invulling nagedacht.
Misschien moeten we na de zomervakantie overgaan naar een viering om de week. Dat is niet te hopen, maar misschien kan het niet anders.


 Oecumenische veertigdagenvespers

Op: woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 maart

Aanvang: 19.00 uur.

Locatie: de kapel van de Dominicuskerk (Händelstraat).

 

Het overkoepelende thema van de oecumenische veertigdagenvespers is dit jaar Uit liefde voor jou, met als subthema’s:

o    Gezien met liefde – Lucas 10, 38-42

o    Gebalsemd met liefde – Lucas 7, 36-50

o    Verwelkomd met liefde – Lucas 15, 16-24

o    Uit liefde nee zeggen – Matteüs 4, 1-11

o    Ontvangen met liefde – Genesis 18, 1-8

De vijf vieringen zijn voorbereid door vertegenwoordigers van de protestantse wijkgemeente Utrecht-West (de Wijkplaats), de Dominicuskerk en de Antoniusgemeenschap.


 
Twee nieuwe pianisten

Onze vieringen worden muzikaal begeleid op het orgel of de (concert)-vleugel.
Na het vertrek van Daphne hebben we gezocht naar een vervanger. Dat zijn er twee geworden: Deniz Ragnar en Alejandra Pott.
Deniz komt uit Iran en ze studeert piano aan het conservatorium. Datzelfde geldt voor Alejandra. Zij komt uit Mexico. Beiden hebben al een keer in de Antoniusviering begeleid en dat is van beide kanten uitstekend bevallen. Welkom!


 


Vastenactieproject 2023: sloppenwijk Brazilië veilig en gezond maken


De drie parochies van de stad Utrecht (Sint Martinus, Licht van Christus en Gerardus Majella) steunen in de Vastentijd 2023 een project in het land Brazilië in het plaatsje Leme. Daar zijn de zusters van de heilige Maria Magdalena Postel al jaren actief met sociale projecten.

De armoede in Leme en de omgeving is groot. In sommige wijken is er veel drugscriminaliteit en prostitutie. Dat geldt ook voor de wijk “Alto da Gloria”. De zusters zijn begonnen met een project om deze wijk veiliger en gezonder te maken. De bouwvallige huizen worden gerenoveerd, er komen goede toiletten en douches en lekkende daken en verstopte afvoerpijpen worden gerepareerd. De gemeente heeft beloofd om de straten en riolen te verbeteren en straatverlichting aan te brengen. De bewoners doen de renovatie van de huizen grotendeels zelf. Het ingezamelde geld is voor de bouwmaterialen. 


Wilt U meehelpen om de bewoners van deze wijk (vooral de kinderen) een veilige, gezonder en vrediger bestaan te geven? Kijk voor meer informatie op https://rkdu.nl/vastenactie-2023/.  

Geven kan ook alvast: op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. Parochie St. Martinus; omschrijving: vastenactie 2023. Of scan de QR-code hieronder.

QR code Leme

 
Vragen? Stel ze aan zuster Lúcia die werkt in de parochie Licht van Christus: zuster.lucia@gmail.com


zuster Lucia Leme


Zuster van SMMP in gesprek met bewoner Alto da Gloria in Leme (Brazilië)
In Memoriam Fons Koenders
Op 17 november j.l. is Fons Koenders op 93-jarige leeftijd overleden. Totdat hij enkele jaren geleden begon te tobben met zijn gezondheid was Fons samen met zijn vrouw Mia vrijwel elke week in de zondagse viering. Jarenlang was hij een van de collectanten.
Veel mensen in onze wijk en daarbuiten kenden Fons van zijn ijzerwarenhandel aan de Damstraat. Als verwoed klusser was hij altijd bereid te helpen bij reparaties en andere technische werkzaamheden die er in de kerk verricht moesten worden.

Als lid van de vrijwilligersgroep organiseerde hij de jaarlijkse dagreisjes voor de Antoniuskerk en verzorgde hij de vrijwilligersavonden in de Wijkplaats. 


We verliezen in hem een vriendelijke, humorvolle en behulpzame mede-parochiaan.

Vacature koorlid, koster

Hou je van zingen? We zoeken aanvulling voor ons koor. Ook hebben we hebben ruimte voor een koster (m/v).
Belangstelling of meer informatie?
Schiet Wietze Wieling (koster) of Riek Krüs (koor) aan of mail naar Jeroen Kwaaitaal: jm.kwaaitaal@gmail.com

Koffiezetten op zondag: koffiezetters gezocht
Elke zondag is er na de viering koffie. We kunnen nog wel 2 of 3 vrijwilligers gebruiken die eens in de paar weken de koffie willen zetten. Informatie bij Jeannet Wieling of mail naar wwieling@ziggo.nl


 Inzameling voor de Voedselbank
Op zondag 23 april zal in de Antoniusviering worden gecollecteerd voor de Voedselbank (uitgiftepunt Lombok).
Het is goed om te zien dat er vrijwel bij elke Antoniusviering al producten en/of geld voor de Voedselbank (uitgiftepunt Lombok)
worden gedoneerd. Uw gaven zijn zeer welkom, zeker nu in onze wijk inmiddels ruim zestig huishoudens, die uit één of meerdere personen bestaan, een beroep op de Voedselbank moeten doen.

De Voedselbank is met name blij met:
zonnebloem- en olijfolie, pasta, rijst en couscous, groente in blik of pot, vis of vlees in blik, broodbeleg zoals jam, pindakaas en
chocopasta. Suiker, houdbare melk en chocolademelk, tandpasta, tandenborstels, doucheschuim, shampoo, schoonmaakartikelen en wasmiddel ontvangen zij ook graag.

Een financiële gift is ook mogelijk via NL34 TRIO 0338521569
t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht, onder vermelding van: “t.g.v. voedselbank Lombok”.
Stichting Voedselbank Utrecht is aangewezen als ANBI, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar is (fiscaalnummer: 857187016).

Alvast hartelijk dank voor wat u geeft.


 Gebedsintenties
We hebben geen misintenties. Wel kunt u een verzoek doen voor een gebedsintentie. Dat kan op twee manieren:
a) U noteert de naam van de overledene in het ‘intentieboek’ dat voorin in de kerk ligt. De naam wordt dan in de viering bij de voorbede afgeroepen. Of,
b) U geeft de naam vooraf door aan Astrid De Beus – Baars door een mail te sturen naar antoniusvanpadua@hotmail.com
Een vrijwillige bijdrage in de kosten van de instandhouding van onze gemeenschap stellen wij op prijs
(richtbedrag € 7,- per afroeping). Dat kan in het collectemandje of op onze bankrekening: NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht.

Wat ongewijzigd is: als een parochiaan overlijdt, roepen wij haar/zijn naam gedurende 6 weken af.


 Kerkbalans 2023

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen


In januari wordt de landelijke actie Kerkbalans gehouden. De opbrengst is bedoeld voor de eigen lokale geloofsgemeenschap.

Onze Antoniusgemeenschap is klein maar fijn, zoals u hierboven al kon lezen.

Het is fijn als u ook dit jaar weer financieel wilt bijdragen aan uw kerkgemeenschap hier in Lombok. Als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen!

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening

NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht


Informatie: Ben van Diest, penningmeester (vandiestbj@zonnet.nl)


 Contactgegevens
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua / Stadsklooster Utrecht
Kanaalstraat 198, 3531 CP  Utrecht
(brievenbus bij kerktoren)
E-mail: antoniusvanpadua@hotmail.com
Secretariaat : Astrid de Beus
Bankrekening Antoniusgemeenschap:
NL50 INGB 0000 7232 25  t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht
website: www.antoniusutrecht.nl

Voor Stadsklooster, zie: www.stadskloosterutrecht.nl

Kopij voor het Antoniusblad:
m.kersemaekers@hetnet.nl
of naar bovengenoemd adres. Graag vóór 15 april 2023.
Het volgende nummer verschijnt begin mei. Het bevat informatie over de maanden mei en juni.


 


VIERINGEN 


We hebben de komende periode weer een aantal gastvoorgangers. Zie ook: voorgangers

Afgeven producten voor de Voedselbank op zondagochtend.
Het is mogelijk op zondagochtend producten af te geven voor de Voedselbank Lombok (De Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat). Dit uitgiftepunt is een van de tien uitgiftepunten in de stad Utrecht.


datum

tijd

soort viering

voorganger(s) - bijzonderheden

  zo 26 maart
 10.00 uur
 Antoniusviering Mariette Roest

  zo 2 april -
  Palmzondag

 Geen Viering


  do 6 april -
  Witte Donderdag


 
 

  vrij 7 april -

  Goede Vrijdag
  za 8 april - Paaswake
  zo 9 april - 1e Paasdag

 10.00 uur Antoniusviering Larissa Maes
  ma 10 april   Geen viering

 zo 16 april
 10.00 uur   Antoniusviering  Mariette Roest
 zo 23 april
 10.00 uur   Antoniusviering Paulus van Mansfeld
 collectie Voedselbank
 zo 30 april
 Geen viering


 zo 7 mei
 10.00 uur   Antoniusviering  
 zo 14 mei
 10.00 uur  Antoniusviering Michiel Kersemaekers
 do 18 mei -Hemelvaart
 --


 zo 21 mei
 10.00 uur  Antoniusviering
 zo 28 mei - Pinksteren
 10.00 uur  Antoniusviering Michiel Kersemaekers
 ma 29 mei -Pinksteren
 --Hier vindt u ons.
Welkom op de website van de Antoniusgemeenschap in Lombok.

Wij zijn een geloofsgemeenschap in de katholieke traditie en maken deel uit van de Sint Martinusparochie, Utrecht. Voor meer informatie zie: www.katholiekutrecht.nl
Onze gemeenschap heeft een Dominicaanse traditie. Deze traditie is sterk verbonden met het zoeken naar waarheid vanuit de eigentijdse vraagstelling. Wij geloven in de verbondenheid met de wereldwijde katholieke kerk, daarbinnen zoeken wij onze weg vooral in de eigen lokale context. Deze oriëntatie houdt in dat de Antoniusgemeenschap betrokken en tegelijkertijd kritisch in de wereldkerk staat. Over al deze zaken gaat u meer lezen op onze website.

Wilt u meer over ons weten, kom langs of neem contact op telefonisch of per mail.
Terug naar de inhoud