Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

 

 'De Antonius blijft'


De Antoniusgemeenschap is waardevol. Daarom hebben wij besloten met onze gemeenschap op de bestaande locatie in de Antoniuskerk in Lombok door te gaan. Het parochiebestuur heeft ons daartoe de mogelijkheid geboden. Onze katholieke Antoniusgemeenschap blijft bijeenkomen in wat nu het Stadsklooster is. Bijeenkomen om te vieren, maakt onlosmakelijk deel van uit van onze gemeenschap.


Antoniuskerk

Kanaalstraat 198

3531 CP Utrecht

N I E U W S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herfst 2021
(september - oktober)

Blik in de toekomst: 10 oktober
Zoals in het vorige nummer van het Antoniusblad al aangekondigd bent u van harte welkom
om op zondag 10 oktober, na de viering, te blijven om met elkaar te spreken.
We kunnen dan met elkaar de balans opmaken hoe we uit het afgelopen jaar zijn gekomen. We weten niet welke maatregelen er na de zomer nog zijn en hoe lang die gaan duren, we komen al wel weer enkele maanden op zondagmorgen bij elkaar.

Voor de zomervakantie zagen we dat nog niet iedereen “terug” is. Wekelijks kwamen er tussen de 20-30 mensen. 10 oktober is een geschikt moment om te kijken hoe we ervoor staan als het gaat om onze samenkomsten op zondag. Denk aan de bezoekers van de
vieringen, maar ook aan de beschikbaarheid van allen die deze vieringen mogelijk maken.

Direct na de viering van 10 oktober schenken we koffie en thee en starten we het gesprek op. Komt u ook?

Jeroen Kwaaitaal, voorzitter Antoniusberaad---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vacature koorlid, koster
We hebben ruimte voor een koster (m/v) en we zoeken aanvulling voor ons koor.
Belangstelling of meer informatie? Schiet Wietze Wieling aan (koster) of Riek Krüs of mail naar Jeroen Kwaaitaal: Jm.kwaaitaal@gmail.com

Koffiezetten op zondag: 2 of 3 koffiezetters gezocht
Elke zondag is er na de viering koffie. We kunnen nog wel 2 of 3 vrijwilligers gebruiken die eens in de paar weken de koffie willen zetten. Informatie bij Jeannet Wieling of mail naar
wwieling@ziggo.nl

Stadsklooster
In augustus heeft het Stadsklooster de vernieuwde website gelanceerd. Kijk gerust eens op www.stadskloosterutrecht.nl en op de agenda: in de periode september tot en met december zijn er op veel zondagmiddagen interessante voorstellingen.

Vredesweek
Tijdens de Vredesweek in september zullen er weer een interreligieuze ontmoeting en een oecumenische viering plaatsvinden. De interreligieuze ontmoeting is op zondag 19 september in de ULU-moskee en de oecumenische viering op zondag 26 september in het Stadsklooster.

Najaar 2021: Vier oecumenische vieringen
Op 26 september is de jaarlijkse oecumenische viering in het kader van de Vredesweek. Deze viering zou dit jaar in de Wijkplaats plaatsvinden, maar vanwege ruimtegebrek is die verplaatst naar onze kerk: wij kunnen op dit moment namelijk aan ongeveer 80 mensen een plek bieden. Het is een gezamenlijke viering van de Dominicus, Antonius- en de Protestantse Wijkgemeente. U bent om 10.00 uur van harte welkom.
Ook in de drie maanden daarna zullen we één zondag per maand oecumenisch vieren. Dat zijn dan vieringen in het Stadsklooster, voorbereid door voorgangers van de Antonius en de Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West. We maken zo van de nood (ruimtegebrek in de Wijkplaats door coronaregels) een deugd (oecumene!).
De zondagen 17 oktober, 7 november en 5 december kunt u alvast in uw agenda noteren!

Restauratie kerkorgel
Het orgel is nodig aan restauratie toe. Het vraagt van de organisten regelmatig veel creativiteit om het orgel goed te laten klinken. Volgens offerte van het bedrijf dat ons orgel al jarenlang onderhoudt, zou restauratie ongeveer 35.000 euro kosten.
Begin juli hebben we daarom bij het bestuur van Katholiek Utrecht, het stedelijk parochiebestuur, een verzoek ingediend om voor deze restauratie het Antoniusfonds aan te spreken. U herinnert zich wellicht nog de papiercontainer aan de Abel Tasmanstraat. Het Antoniusfonds beheert de opbrengsten van oud papier dat door Antonianen daar bij elkaar is gespaard. Bij de fusie van de parochies zijn de gelden van het Antoniusfonds gelabeld: ze mogen alleen ingezet worden ten behoeve van de Antoniusgemeenschap. Voor uitgaven uit het fonds is echter zowel toestemming nodig van het bestuur van de parochie als van de Antoniusgemeenschap. Vandaar het verzoek. We houden u op de hoogte.

VIERINGEN


datum tijd
soort viering voorganger(s) - bijzonderheden

 zo 10 oktober
 10.00 uur
 Antoniusviering Gérard Martens
 zo 17 oktober  10.00 uur  Oecumenische   viering  Tejo van de Meulen en Mariska van   Beusichem
 zo 24 oktober  10.00 uur
 Antoniusviering
 Yosé Höhne- Sparborth
 zo 31 oktober  10.00 uur
 Antoniusviering
 Trees Versteegen
 zo 7 november 10.00 uur
 Oecumenische   viering
 Sabine Thole en Mariska van Beusichem
 zo 14 november 10.00 uur
 Antoniusviering
 Michiel Kersemaekers
 zo 21 november 10.00 uur
 Antoniusviering
 Paulus van Mansveld
 zo 28 november 10.00 uur
 Adventsviering 1e
 Eric Holterhues
 zo 5 december 10.00 uur Adventsviering 2e
 Geert Rozema en Mariska van Beusichem
 zo 12 december 10.00 uur Adventsviering 3e
 Bernadette van Dijk
 zo 19 december 10.00 uur Adventsviering 4e
 Gérard Martens
 za 25 december 10.00 uur Antoniusviering Eerste Kerstdag, Michiel Kersemaekers 
 zo 26 december Geen viering  Tweede Kerstdag 
 za 1 januari Geen viering  Nieuwjaarsdag

Hier vindt u ons.
Welkom op de website van de Antoniusgemeenschap in Lombok.

Wij zijn een geloofsgemeenschap in de katholieke traditie en maken deel uit van de Sint Ludgerusparochie.
Onze gemeenschap heeft een Dominicaanse traditie. Deze traditie is sterk verbonden met het zoeken naar waarheid vanuit
de eigentijdse vraagstelling. Wij geloven in de verbondenheid met de wereldwijde katholieke kerk, daarbinnen zoeken wij onze weg vooral in de eigen lokale context. Deze oriëntatie houdt in dat de Antoniusgemeenschap betrokken en tegelijkertijd kritisch in de wereldkerk staat. Over al deze zaken gaat u meer lezen op onze website.

Wilt u meer over ons weten, kom langs of neem contact op telefonisch of per mail.
Terug naar de inhoud