Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

 

 'De Antonius blijft'


De Antoniusgemeenschap is waardevol. Daarom hebben wij besloten met onze gemeenschap op de bestaande locatie in de Antoniuskerk in Lombok door te gaan. Het parochiebestuur heeft ons daartoe de mogelijkheid geboden. Onze katholieke Antoniusgemeenschap blijft bijeenkomen. Bijeenkomen om te vieren, maakt onlosmakelijk deel van uit van onze gemeenschap. 


N I E U W S 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wijziging adres:

Met de verkoop van het parochiehuis is het adres van de Antoniusgemeenschap geworden: KANAALSTRAAT 198, 3531 CP UTRECHT


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tussentijds - Magazine Katholiek Utrecht
De parochie heeft besloten onze vieringen niet meer op te nemen in Tussentijds. De reden hiervoor is dat de Antoniuskerk geen gewijde ruimte meer is. Voor informatie over onze vieringen bent u dus aangewezen op het Antoniusblad en deze website. Ook kunt u via Facebook geïnformeerd worden over de Familievieringen indien u dat wilt. In de regel bent u op alle zondagen om 10.00 uur welkom. Na de viering is er koffie en thee. Een keer per maand wisselen we de Antoniusviering af met een Familieviering.

Zondag 19 januari oecumenische viering in 'de Wijkplaats', Johannes Camphuijsstraat 101.
Oecumenische viering in het kader "Week van gebed voor eenheid, samen met de Protestantse gemeente Utrecht west en de Dominicusgemeenschap uit Oog in Al.
Geen viering in onze kerk.

Zondag 1 maart Eucharistieviering volgens Chaldeeuwse katholieke ritus
Op zondag 1 maart zullen we om 10.00 uur een Eucharistieviering in onze kerk hebben. Pater Jens Petzold uit Noord-Irak is dan op bezoek in Utrecht. Hij wil voorgaan in de Chaldeeuws katholieke ritus, op de wijze die men in zijn Syrische Orde van Mar Musa praktiseert. Naar Bedoeinengebruik zitten de voorganger en de gelovigen samen in een kring op de grond. Ieder die dat wil is daartoe uitgenodigd. Voor anderen staan stoelen om de kring heen. Enkele leden van de Chaldeeuwse gemeenschap in Utrecht zullen ons versterken voor de zang. Er is schriftelijke Engelse vertaling beschikbaar. De lezingen zijn ook in het Nederlands, de preek zal in het Nederlands zijn. Het Arabisch, Chaldeeuws en Engels kunt u over u heen laten komen zoals vroeger het Latijn: rustgevend, maar niet allemaal te verstaan.
We hopen op Uw aanwezigheid, een goede wijze om onze solidariteit zichtbaar te maken met dat bisdom in Irak, dat wel beproefd wordt, maar vooral ook zich voorbeeldig inzet voor de brede Iraakse gemeenschap en goede dialoog.


Irak: steun aan Kirkuk & Sulaymaniyah

In het afgelopen jaar is er vanuit onze parochiegemeenschap in totaal € 80.000,- overgemaakt naar Irak; €10.000,- kwam vanuit onze Antoniusrekening. Door onze bemiddeling werd nog eens € 27.000,- opgehaald. Van dit bedrag was bijna de helft bestemd voor projecten voor Yezidi: de laatste studenten in Kirkuk en Yezidivrouwen die vanuit het klooster te Sulaymaniyah alfabetiseringscursussen krijgen. Het gehele overige bedrag gaat naar de bouw van het combinatiehuis: voor bejaarden met somatische problemen of Alzheimer en voor een kleuterschool  - omdat oude mensen zo graag naar kinderen kijken

Kort Nieuws
- De pastorie wordt op dit moment verbouwd. Op de begane grond krijgt het Hospice twee extra kamers.

- Begin januari heeft het bedrijf Wolff geluidsmetingen gedaan om de akoestiek in de kerk te meten en te komen tot een advies hoe deze te verbeteren, zodat de kerk ook verhuurd kan worden voor lezingen en andere activiteiten tijdens welke de verstaanbaarheid van belang is. Dit wordt gedaan in opdracht van Stadsklooster Utrecht en met ondersteuning van de KNHM, die de kosten voor het onderzoek draagt.

- Op 24 december 2019 is de vergunningsaanvraag ingediend die ertoe moet leiden dat de kerk verhuurd kan worden voor meer dan alleen liturgische vieringen en klassieke concerten.

 

 


VIERINGEN OP ZONDAG


Zondag  

19 januari  

10.00 uur   

Oecumenische Viering in 'DE WIJKPLAATS'
samen met de PKN en de Dominicus gemeenschap

Zondag

26 januari       

10.00 uur   

Familieviering

Zondag

 2 februari

10.00 uur   

Antoniusviering

Zondag

 9 februari 

10.00 uur   

Antoniusviering

Zondag

16 februari

10.00 uur   

Antoniusviering

Zondag

23 februari

10.00 uur   

Familieviering

Zondag

  1 maart          

10.00 uur   

Eucharistieviering met pater Petzold

Zondag

  8 maart          

10.00 uur   

Antoniusviering

Zondag

15 maart        

10.00 uur   

Antoniusviering

Zondag

22 maart        

10.00 uur   

Antoniusviering

Zondag

29 maart        

10.00 uur   

Antoniusviering Palmpasen


Hier vindt u ons.
Welkom op de website van de Antoniusgemeenschap in Lombok.

Wij zijn een geloofsgemeenschap in de Katholieke traditie en maken deel uit van de Sint Ludgerusparochie.
Onze gemeenschap heeft een dominicaanse traditie. Deze traditie is sterk verbonden met het zoeken naar waarheid vanuit
de eigentijdse vraagstelling. Wij geloven in de verbondenheid met de wereldwijde katholieke kerk, daarbinnen zoeken wij onze weg vooral in de eigen lokale context. Deze oriëntatie houdt in dat de Antoniusgemeenschap betrokken en tegelijkertijd kritisch in de wereldkerk staat. Over al deze zaken gaat u meer lezen op onze website.

Wilt u meer over ons weten, kom langs of neem contact op telefonisch of per mail.
Terug naar de inhoud