Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

 

 'De Antonius blijft'


De Antoniusgemeenschap is waardevol. Daarom hebben wij besloten met onze gemeenschap op de bestaande locatie in de Antoniuskerk in Lombok door te gaan. Het parochiebestuur heeft ons daartoe de mogelijkheid geboden. Onze katholieke Antoniusgemeenschap blijft bijeenkomen in wat nu het Stadsklooster is. Bijeenkomen om te vieren, maakt onlosmakelijk deel van uit van onze gemeenschap.


Antoniuskerk

Kanaalstraat 198

3531 CP Utrecht

N I E U W S


Winter 2023 – Driekoningen / Vasten

(januari- februari)


Stadsklooster Utrecht

Elke zondagmiddag is er om 15.30 uur een interessant programma in het Stadsklooster.

Kijk voor de agenda op www.stadskloosterutrecht.nl 

Klein maar fijn

 

Eind november was er een alarmerend bericht in het nieuws: nog maar 2,6% van het katholieke deel van de bevolking gaat nog naar de kerk. We wisten dit natuurlijk al lang, maar als je dit als bloot feit onder ogen krijgt, dan is het een schok.

De oudere generatie kerkbezoekers weten nog dat de hoek van de JP-Coenstraat-Kanaalstraat het katholieke hart van de wijk Lombok was: een kerk met pastorie, het parochiehuis aan de overkant en het klooster van de zusters Franciscanessen. Het is bijna niet meer voorstelbaar dat dit ooit zo geweest is.

 

De gemeenschap die op zondag in het Stadsklooster samenkomt om te bidden en te vieren is klein maar fijn. Daarin verschillen we niet van de andere katholieke gemeenschappen in de stad Utrecht. Wij hebben alleen geen eigen kerk. We huren het gebouw van het Stadsklooster. Dat is om meer redenen eigenlijk wel zo fijn. We hebben nu geen omkijken naar het onderhoud en het geeft ons een autonome positie tegenover de bisschop: het gebouw is niet van hem en hij heeft dan ook niets te zeggen over de manier waarop we de Heer loven en prijzen.

Waar we wel last van hebben is het verbod op het uitreiken van sacramenten. Dat mag niet in een kerkgebouw dat aan de eredienst is onttrokken.

Maar ja, als de bisschop zelf op de Utrechtse kermis van de Maliebaan een mis opdraagt in een botsautootje, waarom zou er in het Stadsklooster geen communie uitgereikt mogen worden? 

Half december hebben we na de viering met elkaar daarover gesproken. Willen we terug naar Woord- en Communievieringen? Dat betekent wel meteen ook gedoe. Want een zustergemeenschap moet dan de hosties beschikbaar stellen en dat kan wel eens problematisch zijn gelet op het verbod door de bisschop.

 

We spraken over het al dan niet missen van de communie, het Lichtritueel dat we nu hebben, de behoefte om nog meer met elkaar verbonden te zijn. Kortom: het was een goed gesprek.

 

Het resultaat van dat gesprek: we hebben besloten dat we aan een zustergemeenschap vragen of we van haar hosties mogen betrekken. We willen die gemeenschap daarmee niet in verlegenheid brengen. Als dat niet lukt, gaan we met een maandelijkse regelmaat op eigen manier het Laatste Avondmaal herdenken. Jezus sprak immers tot zijn leerlingen de woorden

“doe dit tot mijn gedachtenis”.

We gaan zien wat 2023 wat dit betreft ons gaat brengen.

 

Bij dit Antoniusblad zit ook een vraag voor uw bijdrage via Kerkbalans. We hebben een groep trouwe bijdragers. Steunt u ook in 2023 weer de Antoniusgemeenschap? 

 

Jeroen Kwaaitaal

voorzitter Antoniusberaad

 
 

 


Oecumenische veertigdagenvespers

Op: woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 maart

Aanvang: 19.00 uur.

Locatie: de kapel van de Dominicuskerk (Händelstraat).

 

Het overkoepelende thema van de oecumenische veertigdagenvespers is dit jaar Uit liefde voor jou, met als subthema’s:

o    Gezien met liefde – Lucas 10, 38-42

o    Gebalsemd met liefde – Lucas 7, 36-50

o    Verwelkomd met liefde – Lucas 15, 16-24

o    Uit liefde nee zeggen – Matteüs 4, 1-11

o    Ontvangen met liefde – Genesis 18, 1-8

De vijf vieringen zijn voorbereid door vertegenwoordigers van de protestantse wijkgemeente Utrecht-West (de Wijkplaats), de Dominicuskerk en de Antoniusgemeenschap.


 Namen overledenen 2021 en 2022

Omdat we in 2021 vanwege de coronamaatregelen geen Allerzielenviering hadden, hebben we op zondag 30 oktober de overledenen uit onze gemeenschap van 2021 en 2022 (tot november) herdacht. Hier noemen we hun namen:

Alfred Albert, Dora Baars-van den Berg, Gerard Bos, Mary Frowijn-Janszen, Clementine Lutters, Joke Pordon-Huijgen, Ari van Ree, Irene Witjes-Bos, Cor Witjes

 

Voor de nabestaanden was er een roos met daaraan een kaartje met de naam van de overledene. Voor elke overledene werd een kaars aangestoken.


 


Opbrengst Adventsactie

De opbrengst van de collectes op de zondagen van de Advent was 437,65 euro. Deze is bestemd voor de Voedselbank Lombok.

De Voedselbank, uitgiftepunt Lombok, dankt u hartelijk voor alle producten en financiële bijdragen*) die in de afgelopen maanden zijn gedoneerd. Tussen de inzamelingen in die speciaal worden aangekondigd (zoals die op 11 en 18 december) laat u vrijwel bij elke Antoniusviering blijken dat de kist, inclusief het collectebusje, en daarmee de Voedselbank u ter harte gaat. Nogmaals veel dank daarvoor.
Afscheid Mia Maesen

Op zondag 13 november jl. namen wij afscheid van Mia Maesen. Hieronder de dankbrief van Mia.

 

Lieve mensen van de Antoniusgemeenschap,

 

Met dankbaarheid denk ik terug aan het geweldig afscheid, het was een echte verrassing  voor me.

Dankjewel voor de lieve woorden, de goede wensen, de herinneringen, de verrassingen, de verhaaltjes, de foto`s, tekeningen; dit alles in het mooie boek.

Als gemeenschap hebben jullie mij gezegend en de kracht gegeven om op weg te gaan naar mijn nieuwe bestemming, ik vond het heel ontroerend.

De eerste tijd was het wennen aan een geregeld dagritme en het gemeenschappelijk gebed.

De zorg die van mij weggevallen is geeft mij meer rust en regelmaat in mijn leven en  voelt goed voor mijn  hart.

Het valt mij op hoe wij als Antoniusgemeenschap lief en leed met elkaar hebben gedeeld.

Ik blijf warme herinneringen met mij meedragen, als gemeenschap en ieder persoonlijk.

Ik wens jullie een gezegende adventstijd, op weg naar Kerstmis, het feest van Gods menswording.

Een lieve groet en een vredig, warm, gezond en gelukkig 2023.

Vrede en alle goeds.

 

Jullie dankbare,

Mia Maesen  
Mia Maesen krijgt de zegen van Marian Geurtsen (Foto ADUN, Ruud Voest)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vacature koorlid, koster
Hou je van zingen? We zoeken aanvulling voor ons koor. Ook hebben we hebben ruimte voor een koster (m/v).
Belangstelling of meer informatie?
Schiet Wietze Wieling (koster) of Riek Krüs (koor) aan of mail naar Jeroen Kwaaitaal: jm.kwaaitaal@gmail.com

Koffiezetten op zondag: koffiezetters gezocht
Elke zondag is er na de viering koffie. We kunnen nog wel 2 of 3 vrijwilligers gebruiken die eens in de paar weken de koffie willen zetten. Informatie bij Jeannet Wieling of mail naar wwieling@ziggo.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inzameling voor de Voedselbank 
Het is goed om te zien dat er vrijwel bij elke Antoniusviering producten en/of geld voor de Voedselbank (uitgiftepunt Lombok)
worden gedoneerd. Uw gaven zijn zeer welkom, zeker nu in onze wijk inmiddels ruim zestig huishoudens, die uit één of meerdere
personen bestaan, een beroep op de Voedselbank moeten doen.

De Voedselbank is met name blij met:
zonnebloem- en olijfolie, pasta, rijst en couscous, groente in blik of pot, vis of vlees in blik, broodbeleg zoals jam, pindakaas en
chocopasta. Suiker, houdbare melk en chocolademelk, tandpasta, tandenborstels, doucheschuim, shampoo, schoonmaakartikelen en wasmiddel ontvangen zij ook graag.

Een financiële gift is ook mogelijk via NL34 TRIO 0338521569
t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht, onder vermelding van: “t.g.v. voedselbank Lombok”. 
Stichting Voedselbank Utrecht is aangewezen als ANBI, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar is (fiscaalnummer: 857187016).

Alvast hartelijk dank voor wat u geeft.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gebedsintenties
We hebben geen misintenties. Wel kunt u een verzoek doen voor een gebedsintentie. Dat kan op twee manieren:
a) U noteert de naam van de overledene in het ‘intentieboek’ dat voorin in de kerk ligt. De naam wordt dan in de viering bij de voorbede afgeroepen. Of,
b) U geeft de naam vooraf door aan Astrid De Beus – Baars door een mail te sturen naar antoniusvanpadua@hotmail.com
Een vrijwillige bijdrage in de kosten van de instandhouding van onze gemeenschap stellen wij op prijs
(richtbedrag € 7,- per afroeping). Dat kan in het collectemandje of op onze bankrekening: NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht.

Wat ongewijzigd is: als een parochiaan overlijdt, roepen wij haar/zijn naam gedurende 6 weken af.


 Kerkbalans 2023

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen


In januari wordt de landelijke actie Kerkbalans gehouden. De opbrengst is bedoeld voor de eigen lokale geloofsgemeenschap.

Onze Antoniusgemeenschap is klein maar fijn, zoals u hierboven al kon lezen.

Het is fijn als u ook dit jaar weer financieel wilt bijdragen aan uw kerkgemeenschap hier in Lombok. Als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen!

 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening

NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht


Informatie: Ben van Diest, penningmeester ( vandiestbj@zonnet.nl )


 VIERINGEN 


We hebben de komende periode weer een aantal gastvoorgangers. Zie ook: voorgangers

Afgeven producten voor de Voedselbank op zondagochtend.
Het is mogelijk op zondagochtend producten af te geven voor de Voedselbank Lombok (De Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat). Dit uitgiftepunt is een van de tien uitgiftepunten in de stad Utrecht.


datum

tijd

soort viering

voorganger(s) - bijzonderheden

  zo 8 januari
 10.00 uur
 Antoniusviering Thea Peereboom
  zo 15 januari
 10.00 uur
 Antoniusviering Mariëtte Roest
  zo 22 januari
 10.00 uur Oecumenische -
 viering
 De viering is in:
'de Wijkplaats', J. Camphuysstraat 101
 M. van Beusichem, L. Beemer,
 M. Kersemaekers
  zo 29 januari  10.00 uur Antoniusviering Trees Versteegen
  zo 5 februari
 10.00 uur Antoniusviering Michiel Kersemaekers
  zo 12 februari 10.00 uur Antoniusviering Thea Peereboom

  zo 19 februari

 10.00 uur Antoniusviering stagiaire i.s.m. Gérard Martens

  zo 26 februari

 10.00 uur Antoniusviering Michiel Kersemaekers

Hier vindt u ons.
Welkom op de website van de Antoniusgemeenschap in Lombok.

Wij zijn een geloofsgemeenschap in de katholieke traditie en maken deel uit van de Sint Martinusparochie, Utrecht. Voor meer informatie zie: www.katholiekutrecht.nl
Onze gemeenschap heeft een Dominicaanse traditie. Deze traditie is sterk verbonden met het zoeken naar waarheid vanuit de eigentijdse vraagstelling. Wij geloven in de verbondenheid met de wereldwijde katholieke kerk, daarbinnen zoeken wij onze weg vooral in de eigen lokale context. Deze oriëntatie houdt in dat de Antoniusgemeenschap betrokken en tegelijkertijd kritisch in de wereldkerk staat. Over al deze zaken gaat u meer lezen op onze website.

Wilt u meer over ons weten, kom langs of neem contact op telefonisch of per mail.
Terug naar de inhoud