Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

 

 'De Antonius blijft'


De Antoniusgemeenschap is waardevol. Daarom hebben wij besloten met onze gemeenschap op de bestaande locatie in de Antoniuskerk in Lombok door te gaan. Het parochiebestuur heeft ons daartoe de mogelijkheid geboden. Onze katholieke Antoniusgemeenschap blijft bijeenkomen in wat nu het Stadsklooster is. Bijeenkomen om te vieren, maakt onlosmakelijk deel van uit van onze gemeenschap.


Antoniuskerk

Kanaalstraat 198

3531 CP Utrecht

N I E U W S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najaar 2021

Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in

10 november 2021

https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/


De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten:

- anderhalve meter afstand te houden en

- een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk.

Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Aanvullend is besloten na afloop van de viering niet gezamenlijk koffie / thee te drinken.


Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

 

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.
De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najaar 2021: Vier oecumenische vieringen
Op 26 september is de jaarlijkse oecumenische viering in het kader van de Vredesweek. Deze viering zou dit jaar in de Wijkplaats plaatsvinden, maar vanwege ruimtegebrek is die verplaatst naar onze kerk: wij kunnen op dit moment namelijk aan ongeveer 80 mensen een plek bieden. Het is een gezamenlijke viering van de Dominicus, Antonius- en de Protestantse Wijkgemeente. U bent om 10.00 uur van harte welkom.
Ook in de drie maanden daarna zullen we één zondag per maand oecumenisch vieren. Dat zijn dan vieringen in het Stadsklooster, voorbereid door voorgangers van de Antonius en de Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West. We maken zo van de nood (ruimtegebrek in de Wijkplaats door coronaregels) een deugd (oecumene!).
De zondagen 17 oktober, 7 november en 5 december kunt u alvast in uw agenda noteren!


In verband met de recente corona-maatregelen zijn de vespers alleen via het You-Tube kanaal van de Dominicuskerk 'bij te wonen': www.dominicuskerkutrecht.nl
Woensdag 1, 8 , 15 en 22 december: oecumenische avondgebed (vesper)
De 4 advent-vespers vinden plaats in de kapel van de Dominicuskerk, Händelstraat, aanvang 19.00 uur.
Dit jaar is als thema gekozen 'Zonder maat'. De vier hoofdstukken van het boek Ruth nemen in de vier vespers een centrale plaats in: Trouw zonder maat, Goedheid zonder maat, Geborgenheid zonder maat, Liefde zonder maat.
De vespers zijn voorbereid door mensen van de protestante wijkgemeente Utrecht-West (de Wijkplaats), de Dominicuskerk en de Antoniuskerk.