Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

 

 'De Antonius blijft'


De Antoniusgemeenschap is waardevol. Daarom hebben wij besloten met onze gemeenschap op de bestaande lokatie in Lombok door te gaan. Het parochiebestuur heeft ons daartoe de mogelijkheid geboden.

Onze katholieke Antoniusgemeenschap zal deel uitmaken van het Stadsklooster. Bijeenkomen om te vieren, maakt onlosmakelijk deel van uit van onze gemeenschap. Het Stadsklooster wil een plek van vernieuwing en verbinding zijn op religieus / spiritueel, cultureel en sociaal gebied.


Lees onder NIEUWS en in het menu onder STADSKLOOSTER meer over de plannen en ideeën. 

Het stadsklooster heeft ook een eigen website: www.stadskloosterutrecht.nl
N I E U W S 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wijziging adres:

Met de verkoop van het parochiehuis is het adres van de Antoniusgemeenschap geworden: KANAALSTRAAT 198, 3531 CP UTRECHT


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOEDE WEEK 2019


Woensdag 17 april: Oecumenische Boeteviering

Oecumenische Boeteviering om 19.00 uur in de Dominicuskerk, Palestrinastraat


Witte Donderdag 18 april / Goede Vrijdag 19 april: Waken en Vasten

Als Antoniusgemeenschap zoeken we nieuwe vormen voor oud ritueel.

Op Witte Donderdag is er om 18.00 uur een maaltijd in de Antoniuskerk.

Vanaf 19.00 uur zal een kleine groep bewoners de nacht waken en vastend door brengen in de kerk. Iedereen is uitgenodigd voor enige tijd aan te sluiten. Elk heel uur is er een kort programma. 


Op Goede Vrijdag is er om 12.00 uur een maaltijd.

Daarna sluiten we ons om 15.00 uur aan bij de stadswandeling langs plekken van Barmhartigheid. Start: Brug hoek Vredenburg - Catharijnesingel. De wandeling eindigt tegen 17.00 uur met een korte viering in de Catharinakathedraal.

Zie voor het hele programma  www.katholiekutrecht.nl


Goede Vrijdag 19 april, 19.00 uur: Oecumenische Goede Vrijdag-viering / Kruisverering
Om 19.00 uur in de Dominicuskerk Oecumenische Goede Vrijdag-viering / Kruisverering

Zaterdag 20 april, 19.00 uur: Paaswake (familieviering)
Om 19.00 uur is er in de Antoniuskerk een paaswake met ontsteken van het Paasvuur

Marnix4Bosnië
Aansluitend aan de paasviering zal Romy Sprokkerieft komen collecteren voor de school in Bosnië die ze samen met haar schoolgenoten gaat opknappen
Van het geld dat zij vorig jaar heeft gekregen heeft Romy leermiddelen gekocht. De gevolgen van de oorlog zijn nog goed zichtbaar. Dit jaar gaan de jongens en meiden van de Marnix-pabo repareren, schuren en verven tot dat de klassen weer een vrolijke uitstraling hebben. Ook gaan ze lesgeven en spelletjes doen met de kinderen. Mooi om te zien dat door deze extra aandacht kinderen opbloeien! Tevens kunt u schriften, pennen, kleurtjes enz. meenemen en achterlaten de doos die daarvoor in de kerk staat. Zie ook: www.marnix4bosnie.nl

Zondag 21 april is er GEEN viering in de Antoniuskerk.

Zondag 28 april, om 10.00 uur Antoniusviering 


DOOPVIERING 12 mei

Op zondag 12 mei wordt Tijs Keppel, zoon van Maurits en Ardien en broertje van Paulien en Anouk gedoopt. De doopviering is om 15.00 uur in de Pauluskerk (Tuindorp) Ons koor zal daar zingen en we regelen vervoer, zodat we met zoveel mogelijk Antonianen dit doopfeest mee kunnen vieren. Om die reden is er op zondag 12 mei GEEN viering in de Antoniuskerk. 

 

Vertrouwen

De gemeenschap komt bijeen in het vertrouwen dat God bij ons zal zijn;

wij zoeken biddend, zingend en in stilte verbondenheid met de Eeuwige,

de Eeuwige die de bron is van licht en leven,

die in liefde bij ons is,

die ons bezielt en samenbrengt en

ons uitnodigt tot navolging van Jezus Christus.


Vieringen op zaterdag / zondag


Zondag           28 april     10.00 uur      Antoniusviering        

Zondag             5 mei      10.00 uur      Antoniusviering        

Zondag           12 mei      10.00 uur      Antoniusviering        

Zondag           19 mei      10.00 uur      Antoniusviering        

Zondag           26 mei      10.00 uur      Antoniusviering         

Zondag            2 juni       10.00 uur      Antoniusviering

Zondag            9 juni       10.00 uur      Antoniusviering         

Zondag          16 juni       10.00 uur      Antoniusviering         

Zondag          23 juni       10.00 uur      Antoniusviering         

Zondag          30 juni       10.00 uur      Familieviering


ZOMERROOSTER

Zondag            7 juli     10.00 uur       in Dominicus: eucharistie (aansluitend picknick)        

Zondag           14 juli     10.00 uur      Antoniusviering        

Zondag           21 juli     10.00 uur      in Dominicus: eucharistie       

Zondag           28 juli     10.00 uur      Antoniusviering        
 

Doordeweeks:

Elke vrijdag is om 18.00 uur een Gregoriaans gezongen Vesper

Zie Facebook “Vespers Stadsklooster”.
Hier vindt u ons.
Welkom op de website van de Antoniusgemeenschap in Lombok.

Wij zijn een geloofsgemeenschap in de Katholieke traditie en maken deel uit van de Sint Ludgerusparochie.
Onze gemeenschap heeft een dominicaanse traditie. Deze traditie is sterk verbonden met het zoeken naar waarheid vanuit
de eigentijdse vraagstelling. Wij geloven in de verbondenheid met de wereldwijde katholieke kerk, daarbinnen zoeken wij onze weg vooral in de eigen lokale context. Deze oriëntatie houdt in dat de Antoniusgemeenschap betrokken en tegelijkertijd kritisch in de wereldkerk staat. Over al deze zaken gaat u meer lezen op onze website.

Wilt u meer over ons weten, kom langs of neem contact op telefonisch of per mail.
Terug naar de inhoud