Vieringen - Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

Vieringen

V I E R I N G E N


Antoniusvieringen
Op zondag is er de 'Antoniusviering'. Deze beginnen om 10.00 uur. 
Voorgangers in deze vieringen zijn: Yosé Hohne Sparborth, Michiel Kersemaekers, Julia van Wel en Gerrit Jan Westerveld. Ook kan de pastoraatsgroep in overleg met de voorgangers besluiten iemand van buiten de gemeenschap verzoeken voor te gaan.

In de afgelopen periode hebben we in onze kerk een nieuwe liturgie ontwikkeld en en uitgeprobeerd, met vertrouwde en met nieuwe, eigentijdse vormen. Er is een viering ontstaan met een eigen kracht en kleur. We noemen deze de Antoniusvieringen. 
Voor het Maria-altaar is een kapel ingericht voor deze vieringen waarmee zij een eigen plek hebben gekregen in de Antoniuskerk. 

Familievieringen
Deze vieringen zijn voor jong en oud, voor kinderen zowel als voor volwassenen. Kinderen worden uitgenodigd actief mee te doen, de (Bijbel-)verhalen en de overweging richten zich zowel op de kinderen als de volwassenen. De rituelen en symboliek worden, herkenbaar, ontleend aan het leven van alledag. Bij de familievieringen wordt naast het licht ook brood (en druiven) gedeeld.
 
Ontmoeting
Na alle vieringen is er gelegenheid voor kennismaking en ontmoeting. We vinden het fijn als u na afloop nog een kopje koffie of thee komt drinken.

Vervoer: 

Indien u op zondag door ziekte/ouderdom niet meer naar de kerk kunt komen, wilt u dit dan aangeven? Wij kunnen dan samen kijken wat we voor u kunnen betekenen. (telefoon: 030-2930879 - secretariaat)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gregoriaanse Vespers (vrijdag)

In de Augustinuskerk was er elke vrijdagavond om 18.00 uur een Gregoriaanse Vesper. De Augustinus is tijdelijk gesloten. Gedurende die periode is de Gregoriaanse Vesper verplaatst naar onze Antoniuskerk.

Kom gerust eens kijken. Gregoriaanse Vespers zijn avondgebeden zoals deze in kloosters worden gezongen. In het Latijn met beurtzang. Het is een meditatief half uur en een fijne manier om de (werk)week af te sluiten en het weekend in te gaan. 

De Gregoriaanse Vespers staan onder leiding van Arnoud Heerings, docent kerkmuziek, Gregoriaans en liturgie aan het Conservatorium in Utrecht. 

De Vespers zijn vrij toegankelijk. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Gebedsintentie aanvragen (nieuwe regeling)

Nu er geen eucharistievieringen mee zijn in onze kerk, krijgen de misintenties een andere naam: gebedsintenties. Gebedsintenties worden op zondagen voorgelezen bij het lichtritueel. Bij het licht van paaskaars, het licht van Christus, bidden we voor  wie en wat ons dierbaar is.

U kunt een persoonlijke gebedsintentie aanvragen.

 

Vanaf 1 januari 2019 is de volgende regeling van kracht:

-     een gebedsintentie vraagt u aan door een mail te sturen aan Astrid Baars (antoniusvanpadua@hotmail.com).

-     vermeld u daarin voor wie de gebedsintentie is en voor welke zondag het bedoeld is. De kosten voor een gebedsintentie zijn 7,50 euro

-     u maakt het bedrag over naar  NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht. o.v.v. de zondag van de gebedsintentie.

Let op: het is dus niet meer mogelijk om gebedsintenties contant af te rekenen.

 

 

 


Terug naar de inhoud