Over ons - Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

Over ons

 

Antoniusgemeenschap

De Antoniusgemeenschap is een geloofsgemeenschap in de katholieke traditie en wij maken deel uit van de Samenwerkende parochie katholiek Utrecht.

www.katholiekutrecht.nl

Onze gemeenschap heeft Dominicaanse wortels. De Dominicaanse traditie is sterk verbonden met het zoeken naar waarheid vanuit de eigentijdse vraagstelling.

Wij geloven in de verbondenheid met de wereldwijde katholieke kerk, daarbinnen zoeken wij onze weg vooral in de eigen lokale context. Deze oriëntatie houdt in dat de Antoniusgemeenschap betrokken en tegelijkertijd kritisch in de wereldkerk staat. 

De Antoniusgemeenschap wil deel uitmaken van het Stadsklooster. Het Stadsklooster biedt de kans om onze plek in de wijk voor een veel grotere groep mensen open te stellen en de kerk weer terug te brengen naar het centrum van de wijk.


De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de Antoniusgemeenschap is in handen van het Antoniusberaad

De pastoraatsgroep geeft inhoud en vorm aan de activiteiten die voortvloeien uit de katholieke geloofstraditie van onze gemeenschap. De vieringen en activiteiten worden ondersteund door het koor en een groot aantal andere vrijwilligers (zoals de kosters) die hand en spandiensten verrichten om alles draaiende te houden. 


Onze pastoor is: Hans Boogers

Hij is bereikbaar via centraal secretariaat, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 CT Utrecht

Telefoon: 030-254 61 47 of e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl


Antoniusberaad

In de huidige opzet van onze parochie, heeft elke locatie een Beraad. In ons geval het 'Antoniusberaad'. Het Antoniusberaad heeft als opdracht om de geloofsgemeenschap van de Antonius te leiden en te begeleiden om met elkaar het geloof te delen en te vieren, bijvoorbeeld via de zondagse (Antonius)-vieringen.

 

Het parochiesecretariaat wordt op stedelijk niveau geregeld en uiteindelijk zal ook de ledenadministratie die kant op gaan.

De stedelijke parochie stelt geen budget beschikbaar voor (secretariële) ondersteuning op de locatie. Dat moet de locatie zelf oplossen.

Het komt erop neer dat op de locaties alleen vrijwilligers actief zijn en dat de beroepskrachten (pastoor en pastoraal werkers) beschikbaar zijn voor ondersteuning van het pastoraat op de locaties. Jaarlijks dient het (Antonius-)beraad een begroting in bij de stedelijke parochie.

antoniusvanpadua@hotmail.com


Het kerkkoor van de Antonius.

Het Antoniuskerkkoor bestaat uiteraard al vele jaren maar is intussen wél gekrompen wat ledenaantal betreft. Met 4 sopranen, 3 alten, 2 tenoren en 2 bassen kun je ons geen groot koor noemen. Wel zijn we een enthousiast zingende club.

Op ons repertoire staan diverse Nederlandstalige missen, psalmen en gezangen.Maar ook zingen we "over" de grenzen heen in het Engels, Frans, Duits en Latijn.

Een paar maal per jaar komt wel een Latijnse mis aan de orde. Ook vinden er maandelijks familievieringen plaats waarbij we wél mee zingen.


Het zou mooi zijn als mensen die graag met muziek bezig zijn eens komen kijken bij ons of eens enkele repetities bijwonen, die in een gemoedelijke en gezellige sfeer verlopen.

We repeteren op vrijdag van 10.30 - 12.30 uur in de pastorie Kanaalstraat 200 (zij-ingang)

Ben je geïnteresseerd?  Elke stemsoort is van harte welkom!

Contact  kun je opnemen met Riek Krüs:  030-2937470 of de voorzitter van het Antoniusberaad Jeroen Kwaaitaal, jm.kwaaitaal@gmail.com.

 

Financiën

Ook onze geloofsgemeenschap kan niet bestaan zonder financiële steun. Deze steun en bijdragen voor misintenties zijn welkom op

ING-bankrekeningnummer: NL50 INGB 0000 7232 25 t.n.v. Antoniuskerk, Utrecht.


Contact

Antoniuskerk, Kanaalstraat 198, 3531 CP Utrecht

E-mail: antoniusvanpadua@hotmail.com

Secretariaat: Astrid Baars, telefoon 030 - 2930879Terug naar de inhoud